Töövõimet hindavate arstide koolitusmaterjalide koostamine – märts-mai

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös  võrgustikuga koostas perioodil märts-mai 2016 Töötervishoiuarstide Seltsile koolitusmaterjalid,  mis on mõeldud arstidele, kes hakkavad tulevikus  hindama töövõimet. Koolitus toimus Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuses ning hõlmas e-õpet ja sellele järgnevat praktilist tööd ning seminare. Kuigi koolituse põhirõhk oli suunatud  meditsiiniandmete tõlgendamisele, oli üks osa koolituskavast (e-õppes) puuetega/töövõimekaoga inimesi esindavate organisatsioonide nö sõnum töövõime hindajatele.  Kokku valmis 24 kirjalikku materjali, mis käsitlevad erinevaid puudeliike ja erivajadusi.  Samuti valmisid koostöös Eesti Reumaliiduga teemasid tutvustavad videoklipid.  Lisaks EPIKoja võrgustikule oli kaasatud ka kliiniline psühholooga Anna-Kaisa Oidermaa – peaasi.ee

Mis on töövõime ja kuidas toimub selle hindamine?https://www.epikoda.ee/avaleht/toovoime

Koolituse jaoks valminud kirjalikud materjalid:

Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond.