Tallinna Puuetega Inimeste Koja kogemusnõustamise teenus

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda pakub kogemusnõustamise teenust puuetega laste ja noorte vanematele.
Teenuse pakkumist rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Mis on kogemusnõustamine?

Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise viis, kus inimesed, kellel on ühine probleem või kogemus, jagavad oma teadmisi ja otsivad lahendusi. Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist.

Kes on kogemusnõustaja?

Kogemusnõustaja on puudega lapse  või noore  vanem,  kes  on valmis ära  kuulama, vastama küsimustele, olema toeks ja julgustama teist erivajadusega lapse või noore vanemat. Kogemusnõustajad on läbinud nõustamiskoolituse, töötavad vabatahtlikkuse alusel ja on seotud vaikimiskohustusega.

Kellele on kogemusnõustamise teenus mõeldud?

Teenust pakume Tallinnas  elavatele eesti-  ja venekeelsetele puudega laste  ja noorte  vanematele, kes vajavad nõustamisteenust seoses puudega lapse sünni või muude elukaarest tulenevate muudatustega toimetulekuks.

Kuidas kogemusnõustamist saada?

  • Tallinnas pakub teenust Tallinna Puuetega Inimeste Koda.
  • Nõustamine võib olla ühekordne, kuid vajadusel võib kohtuda ka mitu korda.Nõustamist on võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles.
  • Teenus on puudega lapse või noore vanemale tasuta.
  • Nõustamine võib toimuda personaalse kohtumise teel, telefoni teel või läbi elektrooniliste kanalite (e-post, Skype, Facebook, jne).
  • Teenuse osutamiseks leiab teenuse koordinaator vabatahtliku kogemusnõustaja hulgast isiku, kelle kogemus vastab nõustatava probleemi võimalikult paremaks lahendamiseks.
  • Nõustamine toimub nõustaja ja nõustatava omavahelisel kokkuleppel koha, aja ja nõustamise vormi osas.Soovi korral võta ühendust teenuse koordinaatori Anu Väliga
  1. e-posti aadressil: kogemus@tallinnakoda.ee
  2. telefonil: 58849965

Olgu probleem väike või suur, kogemusnõustaja teadmistest ja julgustusest võib olla abi.