Uudised

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsub tervishoiutöötajaid ja teisi huvilisi osalema mitmel tasuta koolitusel. Koolitused toimuvad ESFi ja HTMi rahastusel ja on osalejatele tasuta. Koolitustel osalemise tingimuseks on vaid sihtrühma kuulumine, milleks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Ärge laske ennast hirmutada sellest, et koolitused on mõeldud tervishoiutöötajatele. Tegelikult võtame vastu kõiki, kes on antud teemadest huvitatud või puutuvad era- või tööelus selle temaatikaga kokku.

  • Toimetulek vaimse tervise häiretega patsientidega 24 akadeemilist tundi (19.04-20.04.2017; 25.04.2017)

Koolituse eesmärgiks on anda õppijatele teadmised sagedasematest psüühilistest haigustest ja häiretest ning nende sümptomitest ning kuidas toime tulla ebaadekvaatse/psüühikahäiretega patsiendiga.

  • Ergonoomika (koolitus eesti ja vene keeles) 20 akadeemilist tundi (eesti keeles 10.04-11.04.2017 ja vene keeles 13.03-14.03.2017)

Koolituse eesmärgiks on kaasajastada tervishoiuasutustes töötavate hooldustöötajate oskusi, et nad oskaks abivajajat õigesti hooldada ja kellel oleks teadmised abivahendite soovitamiseks ja kasutamiseks.

  • Suhtlemisoskuse arendamine (koolitus vene keeles) 40 akadeemilist tundi (15.03-17.03.2017; 20.03-21.03.2017)

Koolituse eesmärgiks on anda tervishoiutöötajatele teadmised, kuidas suhelda kliendi või patsiendiga ametialastes keerulistes situatsioonides, kuidas konfliktsituatsioone ennetada ning kuidas edastada raskeid sõnumeid.

  • Stressi ennetamine (koolitus vene keeles) 24 akadeemilist tundi (28.03-30.03.2017)

Koolituse eesmärgiks on anda õppijatele teadmised emotsionaalse stressi ja psühhosomaatiliste haiguste kohta, õpetada stressi tekkimise põhjuseid, selle vältimise võimalusi ja pinge alt vabanemise vahendeid.

Täpsem info ja õppekavad on üleval meie kodulehel http://ttk.ee/et/kursused.

Registreerimine e-posti teel liis.johanson@ttk.ee, kuhu saata osaleja nimi, isikukood ja kontakt.

Lugupidamisega
Liis Johanson
Täienduskoolituse koordinaator
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tel: 6711 707 / 5819 0824
E-post: liis.johanson@ttk.ee
www.ttk.ee