Uudised

Päästekorraldaja on Häirekeskuse teenistuja, kes vastab hädaabinumbrile 112 tulevatele kõnedele. Päästekorraldaja selgitab helistajaga rääkides välja, mis on juhtunud ja kui kiiresti ning kuhu on vaja välja saata kiirabi, päästjaid või politseid.

Seega on päästekorraldaja esimene inimene, kes aitab 112-le helistanud abivajajat ning päästekorraldaja tööst sõltub olulisel määral hättasattunu elu, tervise ja vara päästmine. Päästekorraldaja töö sobib ka erivajadusega, näiteks liikumispuudega inimesele. Päästekorraldaja saab töötada ka osakoormusega.

Päästekorraldaja töös on olulisel kohal inimese isikuomadused: empaatiavõime, hea suhtlemisoskus ja suur pingetaluvusning ka meeskonnatöö oskus. 112- numbrile helistaja võib olla šokiseisundis, väike laps või joobes isik, kuid päästekorraldaja peab kiiresti mõistma, mis on sündmuskohal juhtunud, jäädes ise rahulikuks ja viisakas.

Kuna kõik helistajad ei pruugi suhelda eesti keeles, on päästekorraldajal vaja aru saada vene keelest ja soovitatavalt ka inglise keelest ning olla valmis suhtlemiseks väga erinevate inimestega. Keeli õpetatakse täiendavalt  Sisekaitseakadeemia päästekorralduse kutseõppes.

Oma töös kasutab päästekorraldaja lisaks telefonile väga palju arvutit – ta sisestab programmidesse infot, ise samaaegselt helistajaga rääkides. Spetsiaalselt päästekorraldaja tööks vajalike programmide kasutamist õpitakse päästekorraldaja kutseõppes, kuid arvuti kasutamise oskus ja teksti sisestamise kiirus on vajalikud eeltingimused.

 

Päästekorraldaja terviseseisund peab võimaldama töötama järgmistes tingimustes:

1) töö kuvariga;

2) kõrgenenud vaimse pinge olukord;

3) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine;

4) öötöö

 

Töö spetsiifikast lähtuvalt ei ole lubatud järgmised haigusseisundid:

1) kõnedefekt;

2) telefonivestlust takistav mõlema kõrva kuulmishäire;

3) psüühikahäired;

4) sõltuvus alkoholist, narkootikumidest ja muudest sõltuvust tekitada võivatest keemilistest ainetest.

 

Enne tööle asumist tuleb päästekorraldaja tööst huvitatuil läbida kutseõpe Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis Tallinnas (Kase tn 61), kus omandatakse tööks vajalikud erialased oskused ehk õpitakse teenindama kõigi kolme valdkonna – pääste, kiirabi ja politsei hädaabikõnesid.

Päästekorraldaja erialale Siseskaitseakadeemiasse saab kandideerida vähemalt keskharidusega isik, kes valdab eesti keelt väga heal ja vene keelt vähemalt heal tasemel. Sisseastumisel ei tehta kehalisi katseid.

 

Päästekorraldaja erialale korraldab Sisekaitseakadeemia igal suvel avaliku konkursi. Õppetöö algab 1. septembril ja kestab 10 kuud. Õppimise ajal on tagatud tasuta ühiselamukoht, toit ja vormiriietus ning makstakse stipendiumi. Nii koolis kui ka Häirekeskuses on tagatud liikumisvõimalused ratastooli või muud liikumisabivahendit kasutavale inimesele. Vajadusel oleme valmis kohandama ühiselamukoha vastavaks õppuri erivajadustele.

Kutseõppe edukalt lõpetanutele annab Sisekaitseakadeemia välja diplomi ning lõpetanud saavad kandideerida tööle Häirekeskusesse Tallinnas, Pärnus, Jõhvis või Tartus.

 

Avaldusi  päästekorralduse erialale sisseastumiseks saab esitada 19.-29.06.2017 SAISis või tööpäeviti kl 9-16 Sisekaitseakadeemia raamatukogus aadressil Kase 61, Tallinn.
Vaata lähemalt sisseastumisinfot Sisekaitseakadeemia kodulehelt: www.sisekaitse.ee > Sisseastujale> Vastuvõtt>Kutseõpe> Päästekorralduse eriala