Uudised

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub osalema seminaril „ Erihoolekande arengusuunad lähiaastatel “ 18. veebruaril 2015 algusega kell 15:00 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Seminari eesmärgiks on saada ülevaade erihoolekande arengusuundadest, tuginedes valdkonna arengukavale „Erihoolekande arengukava 2014 – 2020″, tutvustada SA  Autistika poolt loodud päevakeskust autistlikele noortele, tuua esile deinstitutsionaliseerimise olulisust ja tutvustada mõõduka-raske vaimupuudega inimeste kogukonda kaasamise võimalusi ja vajadusi.
Osalema on oodatud: arengupuudega inimeste pereliikmed, sotsiaaltöötajad, üliõpilased jne

Kava:

  • 14.45                Tervistuskohv
  • 15.00 – 15.45  „Erihoolekande arengukava 2014 – 2020″ ja selle rakenduskava tutvustus.  Bärbel Vapper, Sotsiaalministeeriumi spetsialist
  • 15.45 – 16.15  SA  Autistika poolt loodud päevakeskuse arengu lugu ja uued väljakutsed.  Sirje Norden, SA Autistika juhatuse esimeees
  • 16.15 – 16.45  Deinstitutsionaliseerimisest ja mõõduka-raske vaimupuudega inimeste kogukonda kaasamise võimalustest ja vajadustest Agne Raudmees, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, juhatuse esimees
  • 16.45 – 17.00  Liitpuudega inimeste hoolekanne – kas midagi erilist? Teema püstitus Külli Urb – Liikumispuuetega Laste Tugiühingu esimees

Seminari modereerib Külli Urb.
Eelregistreerimine e-posti aadressil: tom@tallinnakoda.ee või tel: 6564048