Puuetega inimeste alane statistika Eestis

Puudega ja püsiva töövõimekaotusega inimeste arv Eestis on pidevalt kasvanud. Puudest tulenevalt  võib inimene vajada sekkumisi ja abi (teenuste, toetuste jm meetmete näol) mitmetest valdkondadest – nii tervisevaldkonnast kui sotsiaalvaldkonnast; samuti abi võimetekohase hariduse omandamisel, ligipääsetavat keskkonda, kohandamist ja abi töölesaamisel ja töötamisel.

Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi statistika 1. jaanuar 2017