Puudega isiku kaart

Kui inimesele on määratud puue, saab ta puudega isiku kaardi. Kaarti ei pea eraldi taotlema, piisab, kui märgid kaardi soovi puude määramise taotlusel. Puudega isiku kaart tõendab õigust ettenähtud soodustustele. Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga, koolilaste puhul sobib selleks õpilaspilet. Sarnaselt puudega isiku kaardiga saab puude raskusastet tõendada ka ekspertiisiotsuse või täiendavalt puudeliigi kohta väljastatud tõendiga. Siiski on väikeses formaadis plastikkaarti hõlpsam kaasas kanda kui A4 formaadis paberkandjal otsust ning tõendit.

Kuidas saada puudega isiku kaarti?

  • Täida taotlus, mida saad teha läbi riigiportaali eesti.ee, paberkandjal või elektrooniliselt allkirjastatuna. Taotluse vormi nimega leiad SKA koduleheküljelt rubriigist Blanketid asutuse klienditeenindusest.
  • Taotlus vaadatakse läbi 10 päeva jooksul pärast taotluse esitamist. Kaart kehtib sama kaua, kui on määratud puude kestus.
  • Puudega isiku kaarti taotletakse ühekordselt. Kaardi kestvuse tähtaja lõppemisel väljastatakse isikutele uus kaart puude raskusastme korduval tuvastamisel koos ekspertiisiotsusega. Eraldi uut taotlust kaardi saamiseks esitama ei pea.

Puudega isiku kaardi saad kätte sulle sobivast Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest või saadetakse kaart lihtpostina või tähituna sulle koju. Vastav info tuleb märkida puude määramise taotluse vormi.

Vaata lisa:

Sotsiaalkindlustusameti puudega isiku kaardi lehekülg