Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Järvamaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldas 17. oktoobril 2018 Paides infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Infopäeva ettekanded on kättesaadavad siit:

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ tutvustus

Mihkel Tõkke, variraporti projektijuht

Ülevaade töövõime hindamisest ja puude raskusastme tuvastamisest nõustamisteenuse põhjal

Kristi Rekand, Eesti Puuetega Inimeste Koja nõustaja

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

Hille Raud, SA Õigusteenuste Büroo juhataja

Kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele

Ülle Sihver, Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakond, jurist

Abivahendite korraldus

Triin Teresa Veensalu, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakonna abivahendi talitus,  juhtivspetsialist

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus

Kaidi Ehamäe, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakond, juhtumikorraldaja