Uudised

Sotsiaalministeerium valmistas ette Vabariigi Valitsusele puudega inimeste toetuste analüüsi. Seoses sellega on läbi viidud sihtrühmade esindajatega intervjuud, on toimunud kohtumised puudega inimestega ja puudega inimeste eestseisjatega Haapsalus, Jõhvis, Tartus ning Tallinnas, läbi on viidud küsitlus saamaks ülevaade, kui palju kulub raha sotsiaalteenuste omaosalusele, käsimüügiravimitele vms.

Suured tänud kõigile, kes küsitlust levitasid ja sellele vastasid. Eriline tänu siinkohal Eesti Tsöliaakia Seltsi liikmetele ja juhatuse esimehe Aive Antsonile. Nende hulgas oli enim vastajaid, kes küsimustiku lõpuni täitsid.

Kahjuks oli vastajate arv väike ja enamikul vastanutest puudub ametlik puue. Seega ei ole antud kokkuvõtte pinnalt võimalik teha järeldusi puudega inimeste tegelike lisakulude ja nende maksumuste kohta ning küsimustiku tulemusi ei saa kasutada poliitikamuudatuste sisendiks.

Kokku vastas küsimustikule 176 inimest, kellest 37 täitis küsimustiku lõpuni, st kirjutas kõigi palutud kolme kuu lisakulud. Ülejäänud vastanud jätsid küsimustiku täitmise pooleli.

Sotsiaalministeerium on väga tänulik, kui annate tagasisidet, miks jäi täitmine pooleli. Selle põhjal on võimalik järgmine kord paremini küsitlust läbi viia.

Analüüs on lisatud siin.

Kaunist advendiaega soovides
Tiia Sihver
tiia.sihver@sm.ee