Projekt “Teiste sõnadega”

Projekt TEISTE SÕNADEGA on kavandatud ühendamaks teadlikkust massimeedia rollist ja tegelikkusest Euroopas. Küsimus seisneb selles, kuidas massimeedia mõjutab sallimatut käitumist ning vastupidi, kuidas see võib aidata diskrimineerimise vastu võidelda ja kultuurilist mitmekesisust edendada.

On tõestatud, et sallimatus, rassism, ksenofoobia ja teised diskrimineerivad hoiakud tulenevad teadmatusest (otseste teadmiste või mitmekesisuse mõistmise puudus), eelarvamustest ja stereotüüpidest. Vahetu informatsioon või põhjalik teadlikkus kujunditest, faktidest, kultuuritaustast, teaduslikest avastustest ja sotsiaalsest dünaamikast võivad aidata inimestel kujundada oma sõltumatut eelarvamustevaba ettekujutust ning arendada vähemuste ning „teistsuguseks” peetavate gruppide suhtes stereotüüpse ja sallimatu suhtumise asemel hoopis positiivseid hoiakuid.

Projekt TEISTE SÕNADEGA keskendub massimeedia potentsiaalile olla tõese informatsiooni levitamise vahendiks läbi täpse keelekasutuse ja mittediskrimineerimise.

Projekti eesmärk on reageerida praegusele olukorrale, kus meedia on stereotüüpide levitajaks ning parandada meediadiskursuse ja sõnumite korrektsust.

Projekt „Teiste sõnadega” on kavandatud ühendamaks teadlikkust massimeedia rollist ja tegelikkusest Euroopas. Küsimus seisneb selles, kuidas massimeedia mõjutab sallimatut käitumist ning vastupidi, kuidas see võib aidata diskrimineerimise vastu võidelda ja kultuurilist mitmekesisust edendada.
On tõestatud, et sallimatus, rassism, ksenofoobia ja teised diskrimineerivad hoiakud tulenevad teadmatusest (otseste teadmiste või mitmekesisuse mõistmise puudus), eelarvamustest ja stereotüüpidest. Vahetu informatsioon või põhjalik teadlikkus kujunditest, faktidest, kultuuritaustast, teaduslikest avastustest ja sotsiaalsest dünaamikast võivad aidata inimestel kujundada oma sõltumatut eelarvamustevaba ettekujutust ning arendada vähemuste ning „teistsuguseks” peetavate gruppide suhtes stereotüüpse ja sallimatu suhtumise asemel hoopis positiivseid hoiakuid.

Projekt „In Other Words” keskendub massimeedia potentsiaalile olla tõese informatsiooni levitamise vahendiks läbi täpse keelekasutuse ja mittediskrimineerimise.

Projekti eesmärk on reageerida praegusele olukorrale, kus meedia on stereotüüpide levitajaks ning parandada meediadiskursuse ja sõnumite korrektsust. 

Projekti üldine kodulehekülg: http://www.inotherwords-project.eu/

EPI Koja poolt koordineerib: Getter Tiirik

Puuetega inimeste vähemuste meediagrupis osalevad: Tatjana Shishkina, Enno Põldre, Helen Urbanik, Doris Peucker, Aadu Jõgiaas

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory