Projekt „Paneme seaduse kehtima!“

In english

Eesti Puuetega Inimeste Koja projekti „Paneme seaduse kehtima!“  eesmärk on edendada kaasava elukeskkonna rajamist ning  Eesti seadusandluses olemasolevate sätete täitmise kontrolli tõhustamist. Kaasav ja kasutajasõbralik elukeskkond on kasulik mitte ainult puuetega inimestele vaid palju rohkematele kasutajatele – eakad, lastega pered, ajutiselt liikumistakistusega inimesed, turistid jne. Projekti tulemusena soovime saavutada olukorra, kus enam ei looda mitte-ligipääsetavat keskkonda.

Tulemuste saavutamiseks luuakse eestkosteplaan, leitakse aktivistide rühmad, kes oleksid valmis eestkosteplaani püsivalt ellu viima  erinevates Eesti piirkondades, et välistada ebasobiva, kasutajavaenuliku keskkonna rajamist. Projekt keskendub ka informatsiooni levitamisele Disain kõigile/Universaalne disain valdkonnas – kus olulisel kohal on tellija, disainer/arhitekt ja vajalike kooskõlastuste väljastajad. Kõikide nende suhtumine peab muutuma, et koos ära hoida ebasobiva keskkonna loomine.

Projekti tulemusel paraneb teadlikkus kaasavast elukeskkonnast,  teemaga seotud vabaühenduste huvikaitsevõimekus, samuti tehakse tööd suhtumise muutmise nimel, et juba elukeskkonna kavandamise algfaasis võetaks arvesse erinevate kasutajate erivajadusi.

Projekti partneriteks on kaasava elukeskkonna loomise, kasutamise ja heade näidete alase info levitamise seisukohalt olulised organisatsioonid – nii Eestist kui doonorriikidest: Põhjamaade puuetega inimeste võrgustik, Islandi Disainikeskus, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Disainerite Liit, Eesti Kunstimuuseum ja MTÜ Eesti Purjelaevad.

  • Projekti elluviimise periood 01.04.2014 – 31.03.2016
  • Projekti toetuse summa on 75 000 eurot
  • Projekti rahastaja on EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

 

Projekti „Paneme seaduse kehtima!“ töönimega „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“ 2016. aastal – peamised tulemused PDF.

 

Projekti olulisemad teemad ja inimesed on kokku võetud EPIKoja ajakirja Sinuga kasutajasõbraliku keskkonna erinumbris.

Mõned olulisemad teemad ajakirjas:

  • Intervjuus Ilona Gurjanovaga räägitakse universaalse disaini teemadel ning arutatakse, mida teha, et disain oleks kättesaadav kõigil;
  • Meenutatakse EMP Vabaühenduste Fondi projekti tegevusi, teiste seas ka külastust Islandile ja tutvumist peagi valmiva Eesti Rahva Muuseumi majaga;
  • Projekti meeskonnaliikme Kalle Pabutiga räägitakse hariduse rollist tulevaste disainerite ja arhitektide koolitamisel;
  • MTÜ Ligipääsetavuse Foorumi eestvedaja Jüri Järve mõtiskleb ligipääsetavuse olukorra üle Eestis.
  • Lisaks selgitatakse, mida tähendab ligipääsetavus kultuuris ja kuidas tagada, et kultuur oleks võrdselt kättesaadav kõigile?;
  • Jakob Rosina kogemuslugu sellest, kuidas nägemispuudega inimesel on võimalik iseseisvalt Tallinna linnas orienteeruda ja milliste katsumustega tuleb sealjuures arvestada.

Ligipääsetavuse ja universaalse disaini teema on EPIKoja jaoks oluline ning me jätkame valdkonna arendamist aktiivselt ka tulevikus. Universaalne disain – see on keskkond ja tooted-teenused, mida kõik kasutajad saavad takistusteta kasutada nii, et kohandusi esmapilgul ei märkagi.

Link ajakirja elektroonilisele väljaandele:
https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2016/03/2016_SINUGA-kevad-erinummer_webi.pdf

 

Projekti lõpuseminar “Seadused ja nende elluviimine. Kuidas edasi?” – 3. märts 2016

 

Rahvusvaheline konverents „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“ – 9. juuni 2015

Pressikutse ja pressiteade 9. juunil 2015 toimunud konverentsi “Kasutajasõbralik keskkond kõigile!” kohta:

Konverentsi “Kasutajasõbralik keskkond kõigile!” kajastas ajalehe Postimees Tervis rubriik:

Rahvusvahelise konverentsi „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“ info Tallinnas Kultuurikatla koduleheküljel:

  • http://kultuurikatel.ee/events/universaalne-disain-ja-kasutajasobralik-linnaruum/

Fotomeenutusi konverentsilt leiad SIIT.

 

 

Avaseminar  – “Kasutajasõbralik keskkond kõigile” – 22. mai 2014

 

 

VÜF projekti „Paneme seaduse kehtima“ tööpealkirjaga kasutajasõbralik keskkond kõigile töörühma kohtumiste protokollid:

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory