PROGRESS projekt „Mitmekesisus edendamine ettevõtluses ja teadlikkuse suurendamine võrdsest kohtlemisest Eestis“ (JUST/2012/PROG/AG/3729)

Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituut viib neljandat aastat läbi projekti, mille eesmärk on suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning võidelda sallimatuse vastu. Sel aastal keskendub projekt peamiselt võrdse kohtlemise edendamisele ettevõtetes. Lisaks on erilise tähelepanu all teadlikkuse tõstmine võrdsest kohtlemisest ja mittediskrimineerimisest;

Projekti partneriks on Eesti Puuetega Inimeste Koda, kes oma tegevustes keskendub puuetega inimeste küsimustele.

Projekti tegevustest saab lähemalt lugeda veebis –  www.erinevusrikastab.ee

2013. aastal viiakse läbi järgmiseid tegevusi:

  • Mitmekesisuse edendamine ettevõtetes:

Koolitused ja õppereisid nõustajatele;

Mitmekesisuse Kokkuleppe tutvustamine – infopäevad maakondades ja messidel;

Nõustajate edasise töö koordineerimine – mitmekesisuse plaani välja töötamine ettevõtetes jm;

Töötoad ettevõtetele, kes liitusid Mitmekesisuse Kokkuleppega 2012. aastal;

Mitmekesisuse Kokkuleppe allkirjastamine.

  • Uuringud:

Psühholoogiliste erivajadustega noored tööturul;

Romade olukord hariduses ja tööturul;

Võrdse kohtlemise seaduse mõjuanalüüs.

  • Infomaterjalid ja trükised:

Juhised ettevõtetele teemal, kuidas kaasata haavatavaid gruppe – psühholoogiliste erivajadustega inimesi, puuetega inimesi, noori, LGBT inimesi jt;

Õppematerjal (õpperaamat ja simulatsioonimäng), tutvustamaks põhikooli noortele mitmekesisuse (eriti puude) ja sallivuse teemasid;

Õppefilm ettevõtetele, kes töötavad erivajadustega inimestega;

Metodoloogiline käsiraamat ettevõtete nõustajaile.

  • Võrdse kohtlemise edendamine üldiselt:

“Erinevus rikastab” nädal;

Pilootkoolitus ametnikele teemal “Kuidas ennetada diskrimineerimist ja edendada võrdset kohtlemist?”

Seminarid haavatavatele gruppidele, sh erineva etnilise taustaga, puudega, vanusega, usu või veendumustega, seksuaalse orientatsiooniga;

Kampaania vähemteadlikele inimestele.

Eesti Puuetega Inimeste Koda viib läbi järgmised arendustegevused:

  • lauamäng ja õppematerjal
  • 4 õppefilmi
  • 4 ümarlauda
  • 2 koolitusprogrammi
  • foto- ja videokonkurss

Projekti finantseerivad Euroopa Liit, Sotsiaalministeerium ja Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut. Seda projekti toetatakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi PROGRESS (2007-2013) raames.

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory