KÜSK ja Riigikantselei Eesti EL nõukogu eesistumise ürituste läbiviimise taotlusvooru Ligipääsetavuse projekt

Eesti Puuetega Inimeste Koda tihedas koostöös Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga viib käesoleva aasta märtsist kuni detsembri lõpuni ellu projekti „Anname oma panuse Euroopa Ligipääsetavuse Akti edasiseks ellurakendamiseks EL nõukogu Eesti eesistumise raames“.

Projekti eesmärgiks on toetada Eesti EL nõukogu eesistumist, Euroopa Ligipääsetavuse Akti tõhusat ja innovaatiliste lahenduste suunas liikuvat ellurakendamist, pakkudes Euroopa ja liikmesriikide puuetega inimeste juhtide ekspertiisi protsessi paremaks haldamiseks. Oluline on selgus Ligipääsetavuse akti sisu, selle EL nõukogus vastuvõtmise protsessi ja sellele järgneva EL liikmesriikidesse siseriiklikku seadusandlusse ületoomise osas – tagamaks sujuv ja kõikides EL-i riikides ühtedel alustel põhinev lähenemine. Eelnõu keskendub e-teenuste nagu e-kaubandus, makseterminalid, e-raamatud, nutiseadmed jne. ligipääsetavusele, samuti sellele, kuidas oleks ligipääs nende teenuste kasutamisel füüsilises keskkonnas.

Oluliseks ja üheks põhiliseks tegevuseks projekti raames on Ligipääsetavuse teemaline konverents, mis toimub 6.-7. oktoobril 2017 Narvas ja Tallinnas. Konverents on Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ametlikus programmis.

Ürituse läbiviimine kahes linnas annab ligipääsetavuse teemal kogu Eestit haarava mõõtme, kuna on ülioluline, et ligipääsetavuse keeruline, kohati tehniline temaatika jõuaks võimalikult paljude otsustajateni. EPIKojal on liikmed kõikides maakondades ning organisatsioonil on ka kogemus suurte ürituste korraldamisest nii Tallinnas kui  teistes linnades. Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise raames lükkame ligipääsetavuse teemalise konverentsi käima 6. oktoobril Eesti suuruselt kolmandas linnas Narvas ja 7.oktoobril jätkub üritus Tallinnas.

Konverentsil osaleb kahel päeval kokku 200 osalejat, kelle hulgas on puuetega inimeste liikumise aktiviste ja oma valdkonna eksperte mitmetest Euroopa Liidu riikidest, osalejad ning esinejad Euroopa Komisjonist, Eesti avaliku sektori ja erasektori esindajad ning ootame külalisi ka Vene Föderatsioonist.

Projektile eraldatud toetus on 15 780 eurot, EPIKoja omaosalus on 3952 eurot, kogumaksumus 19 732 eurot. Kogu ürituse läbiviimise maksumus on 56 700 eurot, mis sisaldab ka kulukat väliskülaliste Eestisse reisimist ja majutust. Algatust toetavad samuti Narva ja Tallinna linnavalitsused. Suur tänu toetatajatele!

Projekti toetab Riigikantselei koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga

Ligipääsetavuse akti teksti eesti keeles

Projekti info inglise keeles (in English) – Contributing to taking into use the European Accessibility Act

Vaata konverentsi kokkuvõtet ja materjale

Kontaktid:

Projektijuht: Meelis Joost, meelis.joost@epikoda.ee

Projekti meeskond: Anneli Habicht anneli.habicht@epikoda.ee ja Helen Kask helen.kask@epikoda.ee

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory