Projekt “Eesti Puuetega Inimeste Koja sisemine sära

Projekti eesmärk on tõsta Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) kui katusorganisatsiooni tegevmeeskonna ja EPIKoja liikmesorganisatsioonide eestvedajate motiveeritust ja omavahelist koosvõimekust saavutamaks kõrgemat tegevusvõimekust puuetega inimeste huvikaitsetöös.

Projekti peamised tegevused:

1. 2 rühmakoolitust „Enesemotiveerimise kunst” ja „Stress ja läbipõlemine“.
Koolituspäev „Stress ja läbipõlemine“ annab teadmised stressist ja läbipõlemisest hoidumisest; nende sümptomitest ja tegevustest ning faktoritest, mis aitavad kaitsta ennast ja teisi stressi ja läbipõlemise eest; õppija õpib tundma stressi ja läbipõlemise tekkepõhjuseid organisatsioonis.
Koolituspäeva „Enesemotiveerimise kunst” eesmärgiks on aidata osalejal oma töö juures üles tema jaoks olulised motivaatorid ja neid iseenda motiveerimiseks teadlikult kasutada. Koolitus aitab osalejal iseennast ja oma kolleege paremini mõista, oma tööle värskema ja innustavama tähenduse anda, meeskonna ühtsustunnet suurendada ja eneses optimistlikke ning elujaatavaid hoiakuid kujundada.
Koolitused viiakse läbi 20-le osalejale. Ühe koolituse kestvus on 6 akadeemilist tundi.

2. 4 liikmeklubi kohtumist
Liikmeklubis käsitleme iga kord mõnd liikmete jaoks olulist teemat (nt. organisatsiooni juhtimisküsimused, liikmesühingute toetamine, teenuste osutamine sihtgrupile, huvikaitse, jne). Puudespetsiifilise alaliidu esindaja viib läbi 1,5 tundi pikkuse minikoolituse tutvustades konkreetset puuet (diabeet, vaimupuue, psüühikahäire, harvikhaigused) ning sellega seonduvaid väljakutseid ja takistusi. Lisaks teema käsitlemisele pühendame aega liikmete omavahelisele suhtlusele, kontaktide loomisele ja kogemuste vahetamisele. Liikmeklubi on 3 x 1,5 tundi kestev kohtumine, kus osaleb ligi 15 inimest EPIKoja liikmesorganisatsioonidest. Kohtumised toimuvad 4 erinevas Eesti piirkonnas.

3. Töövarjutamine
Töövarjutamise eesmärk on anda eeskätt uutele EPIKoja liikmesühingute esindajatele võimaluse tutvuda oma valdkonna kolleegide igapäevatööga, veetes päeva töövarjuna mõnes EPIKoja liikmesühingus. Töövarjutamisest huvitatute arv on vähemalt 10 EPIKoja liikmesühingu esindajat.

Projekti kestvus: 01.09.2018- 30.04.2019
Projektijuht: Tauno Asuja
Rahastus: 9775.28 eurot

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Reklaam

logo hasartmängumaksu nõukogu

logo küsk

Toetajad

logo microsoft

logo symantec

logo merit tarkvara

logo tartu ehitus

logo yx it

logo top connect
logo Helpific
logo thermory