Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

Visioon:
Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.
Missioon:
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Liitu meie uudiskirjaga:


EPIKoda Facebookis:

Uudised

9. aprillil eelkaitseb Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) ÜRO-s ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit, mis toimub videosilla vahendusel Tallinnast, TalTechi ruumidest. Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide jaoks on tegemist ajaloos esmakordse võimalusega selgitada eesti puuetega inimeste olukorda Genfis kogunevale ÜRO Puuetega inimeste õiguste komiteele, kes kaitsmise järgselt koostab komitee Eesti riigile soovitused  puuetega inimeste olukorra parandamiseks. Loe edasi »

Kohalike omavalitsuse (KOV) sotsiaalteenused on puuetega inimeste toimetuleku ja elukvaliteedi kõige olulisem alustala, kuid sageli on tegelikkuses inimestel raske mõista oma õiguste sisu ning veel keerulisem neid  kaitsta. 2019 aasta jaanuari ajakirjas Juridica avaldatud Õiguskantsleri vanemnõuniku Vallo Olle artiklis analüüsitakse KOV kohustuslikke sotsiaalteenuseid reguleerivate  määruste sisu. Artikkel aitab mõista KOV-de ülesandeid inimeste abistamisel. Loe edasi »

Eesti viipekeel on äramärkimist leidnud juba 2007. aastal 1. märtsil kehtima hakanud keeleseaduses eesti riigikeelega võrdväärses staatuses oleva iseseisva keelena.

Tähistamaks väärikalt eesti viipekeele päeva, otsustas Eesti Kurtide Liidu juhatus teha kingituse Eesti 100. aastapäeva juubelile ja korraldada aktsiooni, kuhu kutsuti EV presidenti, peaministrit, ministreid ja erakondade esimehi tervitama eesti viipekeele päeva eesti viipekeeles. Loe edasi »

Kaitsevägi ootab 18-27 aastaseid puuetega ja erivajadustega inimesi osalema ajateenistuses ja reservteenistuses. Tegemist on võimalusega erivajadustega noortele, kes tunnevad huvi militaarvaldkonna vastu ning kes soovivad anda omapoolse panuse riigikaitsesse.

Kaitseväe eesmärgiks on võtta esimesed puuetega/ erivajadustega inimesed pilootprojekti raames vabatahtlikku ajateenistusse 2019. aasta juulis. Ajateenistus kestab 8 või 11 kuud sõltuvalt erialast.

Kui oled asjast huvitatud, siis täida ankeet  enne 1. aprilli. Meie edastame need andmed Kaitseressursside Ametile, kes võtab Sinuga juba ise ühendust. Palun pane kindlasti tähele, et oleksid noorem kui 28. eluaastat! Ja kindlasti uuri enne ka ajateenistuse korralduse kohta. Loe edasi »

Ugala uuenenud teatrimajas on pärast renoveerimist paranenud juurdepääs majale ning ka majasisesed liikumisteed, mis kergendavad  erivajadusega inimeste ligipääsu teatrietendustele. Samuti toimuvad juba kolmandat hooaega regulaarselt kirjeldustõlkega etendused.  Ka Ugala teatri kevadhooaja mängukavast leiab kaks etendust, mis on suunatud erivajadustega inimestele.  8. märtsi „Mäng on alanud“ ja 15. mai „Meistrite liiga“ etendusi saadavad nii kirjeldustõlge kui ka eestikeelsed tiitrid, mis muudavad etenduse paremini jälgitavaks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele. Kirjeldustõlke teevad etendustele Krista Fatkin ja Kairi Kivitar.

Teatripileti soetamisel Ugala teatri etendustele kehtib 50%-line soodustus puudega inimesele puuet tõendava dokumendi ettenäitamisel ning samuti kõrvalabi vajava puudega inimese saatjale.

MTÜ Händikäpp alustas õigusalase projektiga, mis on suunatud puuetega inimestele ja nende lähedastele, kes tunnevad, et on sotsiaalsüsteemiga suhtlemisel jäänud ilma vajalikust abist ning vajaksid tuge kohtu poole pöördumisel.

Inimesi, kes on sotsiaalsüsteemiga suheldes kimpu jäänud, palutakse võtta ühendust Händikäpa juhatuse esimehe Ave Jaaksoniga, kes aitab välja selgitada, kas juhtumiga on tegeletud nii palju, et ainsaks lahenduseks on kohtutee ettevõtmine. Vajadusel saab inimene abi ja nõustamist ka täiendava taotlemise või vaide esitamiseks, sealt edasi võtab töö üle juba advokaat. Kõik kohtuga seotud kulutused tasub inimese eest MTÜ Händikäpp.

Loe edasi »

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega vähendatakse erihoolekandeteenustele saamisega kaasnevat bürokraatiat ja võimaldatakse suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele mõõduka intellektihäirega inimestele kasutada päeva- ja nädalahoiuteenust.  Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldavad 18. veebruaril kell 15.00-17.00 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn) valimisdebati “Puuetega inimeste heaolu aastal 2023”.  Debatt on jälgitav ka otseülekandena – http://bit.ly/valimisdebatt2019

Valimiste eel palume erakonna esindajatel selgitada oma erakonna valmisprogrammi põhjal, kuidas tagada kõigile puuetega inimestele teenuste ja toetuste kättesaadavus sõltumata elukohast ja aidata puuetega inimesed välja vaesusest järgmise valimistsükli jooksul, aastaks 2023.

Debatis osalevad:

Helina Tilk, Erakond Eestimaa Rohelised; Helle-Moonika Helme, Eesti Konservatiivne Rahvaerakonda; Jüri Jaanson, Eesti Reformierakond; Kaia Iva, Isamaa Erakond; Madis Mark, Elurikkuse Erakond; Merike Martinson, Eesti Keskerakond; Monika Haukanõmm, Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Tiia Sihver, Erakond Eesti 200; Tiina Kangro, Eesti Vabaerakond.

Debatti modereerib ajakirjanik Urmas Vaino. Tagatud on eesti viipekeele ja kirjutustõlge.

Kogunemine ja tervituskohv alates 14.30.

Lisaküsimused: epikoda@epikoda.ee või telefonil 661 6614

Helpific korraldab 22. veebruaril  tasuta ligipääsetava seminari “Modernne kodanikuühiskond – abi inimeselt inimesele ja kollektiivne lähenemine digitaalsele ümberkujundamisele sotsiaalsektoris”, et tuua üheks päevaks ühe katuse alla erinevad kogukonna grupid. Seminar toimub Mäealuse 2/1, Mustamäel, Tehnopol Startup Inkubaatori II korrusel, UK Lounges. Loe edasi »

Veebruaris avaneb järjekordne taotlusvoor, millega toetatakse omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel. Kodu kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul võivad inimesed juba praegu omavalitsusele taotluse esitada. „Omavalitsuse ülesanne on seista hea selle eest, et tema territooriumil elavad inimesed saaksid olla võimalikult iseseisvad ja elada väärikates tingimustes,“ ütles minister. „Esmalt on oluline, et inimene annaks ise oma murest teada – seda on tal õigus teha kogu aeg. Ühtlasi kutsun kõiki üles teavitama ka teisi sellest võimalusest – nii soodustame vajaliku info jõudmist nendeni, kes seda tõesti vajavad.“ Loe edasi »