Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

Visioon:
Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.
Missioon:
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Liitu meie uudiskirjaga:


EPIKoda Facebookis:

Uudised

Alates 2019. aastast laiendati tasuta hambaravi võimalusi füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kes ei ole psüühilise iseärasuste tõttu suutelised suuõõne hügieeni tagama või kes oma füüsilise või haigusest tingitud seisundi tõttu ei ole suutelised suuõõne hügieeni protseduure läbi viima. Sügava vaimse või füüsilise puudega inimeste hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses, ka siis kui patsiendil ei ole vaja narkoosi. Loe edasi »

Põhjamaade heaolu keskus (Nordic Welfare Centre) jagab igal aastal umbes 1,5 miljonit rootsi krooni, et tugevdada kodanikuühiskonna tasandi puudega inimeste organisatsioonide koostööd.

Rahastamise eesmärk on aidata Põhjamaade puudega inimeste organisatsioonidel vahetada kogemusi ja teadmisi, arendada projekte või luua partnerlussuhteid samaväärsete organisatsioonidega Eestis, Lätis, Leedus ja Loode-Venemaal. Taotlevate organisatsioonide tegevus peab edendama puudega või krooniliste haigustega inimeste huve ühiskonnas. Loe edasi »

Kaitsevägi ootab 18-27 aastaseid puuetega ja erivajadustega inimesi osalema ajateenistuses ja reservteenistuses. Tegemist on võimalusega erivajadustega noortele, kes tunnevad huvi militaarvaldkonna vastu ning kes soovivad anda omapoolse panuse riigikaitsesse.

Kaitseväe eesmärgiks on võtta esimesed puuetega/ erivajadustega inimesed pilootprojekti raames vabatahtlikku ajateenistusse 2019. aasta juulis. Ajateenistus kestab 8 või 11 kuud sõltuvalt erialast.

Kui oled asjast huvitatud, siis täida ankeet  enne 1. aprilli. Meie edastame need andmed Kaitseressursside Ametile, kes võtab Sinuga juba ise ühendust. Palun pane kindlasti tähele, et oleksid noorem kui 28. eluaastat! Ja kindlasti uuri enne ka ajateenistuse korralduse kohta.

NB! Ankeedi täitmisega ei võta sa endale kohustust kaitseväes osaleda – tegemist on esialgse sooviavaldusega, mille põhjal selgitatakse koos Kaitseväe esindajatega välja Sinu tegelikud võimalused osalemiseks. 

Kui sul tekib lisaküsimusi, siis võta ühendust Eesti Puuetega Inimeste Kojaga – epikoda@epikoda.ee või 6616 614

Eesti Meditsiinigeneetika Selts, Agrenska Fond ja Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldavad 1. märtsil 2019. aastal algusega kell 11.00 Harvikhaiguste Päeva, mis toimub Eesti Puuetega Inimeste Kojas, Toompuiestee 10, Tallinn.

Seminari eesmärk on suunata tähelepanu harva esinevate haiguste hetkeseisule Eestis, nende haiguste ravi puudutavatele teemadele ning ravimite kättesaadavusele. Loe edasi »

Lions-Klubi Tallinn jagab välja  Vanalinn Stipendiumi, suuruses 1000 eurot puudega noorele erakorralise teo eest õpingute või muu vajaliku toetuseks.

Stipendiumit võib taotleda ükskõik millise puudega noor kuni vanuseni 30 aastat. Oluline on vaid see, et noor on möödunud aastal korda saatnud eriliselt silmapaistva teo. Tegu võib olla ükskõik mis vallast –  sport, muusika, õppimine, töö, teadus jne.

Taotluste tähtaeg on hiljemalt 31. märts 2019. Taotlused ja toetuskirjad saata e-posti aadressil kylli.trei@gmail.com

Uuri lähemalt – Matti Klaari nimeline Stipendium puudega noorele – statuut

MTÜ Pro Civitas kutsub töötuid osalema tasuta koolitusprogrammis
„Tallinna tööhõivepiirkonna pikaajaliste töötute tagasitoomine tööturule loomemajandussektoris“

Koolitusprogrammi ootame:
pikka aega tööturult eemal olnud inimesi (16-29 aastaseid alates 6 kuust töötuna olemisest ning 29-63 aastaseid alates 12 kuud töötuna olemisest), kellel on soov õppida ja areneda loomemajanduse valdkondades (kunst, tarbekunst, disain, fotograafia, film, audiovisuaalvaldkond, etenduskunstid, restaureerimine, taaskasutus, jne). Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) tähistas 2018. aasta veebruaris oma 25. tegevusaastat.   Mõneti sümboolsena oli meie juubeliaasta väljapaistvaim saavutus ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti (edaspidi variraport) eestikeelse pika versiooni väljaandmine. Kaheaastase pingelise töö tulemusena küpsenud variraport juhib tähelepanu kitsaskohtadele konventsiooni täitmisel, toetudes praktilisele tegelikkusele Eesti puuetega inimeste elus ning annab soovitusi probleemide lahendamiseks.  Raport põhineb  teadus- ja tõenduspõhistel allikatel ning puuetega inimeste organisatsioonide  eestvedajate intervjuudel, küsitlustel ja ekspertarvamustel.

Variraportile õnnestus saada lai meediakajastus – 12 uudislugu ja intervjuud eri kanalites, sh AK peauudis ja sotsiaalkaitseministri Kaia Iva usutlus AK otse-eetris 01.03.2018. Õnnestunud ja ühtlasi EPIKoja ajaloo esimesele pressikonverentsile järgnes variraporti esitlemine Riigikogu sotsiaalkomisjonis, fraktsioonides, uuele tervise- ja tööministrile Riina Sikkutile ning aasta teises pooles ka riigi kõrgeimal tasemel.   12.07.2018 kohtus EPIKoja delegatsioon  Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga. Kohtumisel sõlmitud kokkuleppe kohaselt saadeti presidendi kaaskirjaga variraporti paberversioon kõigi Eesti kohalike omavalitsuste juhtidele. 08.10.2018 tutvustasime variraporti tulemusi peaminister Jüri Ratasele. Samas selgitasime peaministrile probleeme puuetega inimeste organisatsioonide rahastamisel. Nüüdseks oleme variraportit lühendamas ja tõlkimas, et esitada see ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteele tähtajaks 11.02.2019. Loe edasi »

Sotsiaalkomisjon saatis teisele lugemisele Vabaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, mis tõstab keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetused kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks.

Eelnõu eesmärgiks on suurendada puuetega laste toetusi selliselt, et see tagaks igale abivajajale iseseisva toimetuleku, toetaks nende sotsiaalset hakkamasaamist ja looks toimetulekuks võrdsed võimalused. Samuti soodustab puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine õppimist ja aitab täita abivajaja rehabilitatsiooniplaani. Loe edasi »

24. jaanuaril toimub Eesti Puuetega Inimeste Koja ja sotsiaalministeeriumi kokku kutsutud arutelu puudega inimeste poliitika väljakutsetest ja huvikaitsest. Kohtumisele on kutsutud puudega inimeste esindusorganisatsioonide juhid.

Kohtumine on jätk viimasel ajal ministeeriumi korraldatud aruteludele erivajadusega inimeste vajadusi arvestava poliitika uuendamise võimalustest. “Nende kohtumiste tulemusena oleme näinud, et ootus edasistele arengutele ja riigipoolsele koordineerimisele on kõrge. Ühine on arusaam, et suuremad murekohad on teenuste kättesaadavus, inimkeskne kohtlemine abi andmisel ning organisatsioonide eripalgelised vajadused. Soovime sellel teemal avatud arutelu jätkata,” ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. Loe edasi »

Veebruarikuust alates on vaegnägijail võimalik valitud BC Kalev/Cramo mängudel kuulata kirjeldustõlget ning saada osa korvpallivõistluse elamusest ja atmosfäärist spordihallis kohapeal. Esimesed kirjeldustõlkega mängud toimuvad 4. veebruaril kell 19.00, kui BC Kalev/Cramo kohtub VTB Ühisliiga mängus põlise rivaali Riia VEFiga, ning 11. veebruaril kell 19.00, mil Eesti tippklubi läheb samuti VTB liiga kohtumises vastamisi BC Jenisseiga.    Loe edasi »