Uudised

Olete palutud osalema Noorteseire aastakonverentsil „Erivajadustega noored noorsootöös“ neljapäeval, 18. veebruar kella 12.00–17.00 Nordic Hotel Forumis (Viru Väljak 3, Tallinn).

Juba traditsiooniks saanud noorteseire aastakonverentsil on sel korral keskne teema erivajadustega noored – nii nende kaasamine noorsootöösse kui ka õppimine formaalharidussüsteemis ja pärast õpingute lõpetamist tööturule suundumine. Konverentsi esimeses pooles antakse ülevaade erinevate uuringute peamistest tulemustest ning teises pooles otsitakse laudkondlikes aruteludes lahendusi kitsaskohtadele.

Ajakavaga saab tutvuda siin!

Osalema on oodatud eelkõige noortevaldkonna spetsialistid, praktikud ja noored. Olete lahkesti palutud kutset edastama ka oma kolleegidele ja erivajadustega noortele, nende esindusühendustele.

Konverentsist osavõtt on tasuta. Kuna kohtade arv on piiratud, palume osaluse kinnitamiseks täita registreerimislehe hiljemalt 8. veebruariks siin.

Iga osaleja saab kaasa värske Noorteseire aastaraamatu 2014-2015, mis kajastab noortevaldkonna arengut ja trende viimastel aastatel ning keskendub erivajadustega noortele noorsootöös.

Konverentsi korraldab Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lugupidamisega
Konverentsi meeskond
Kersti Kõiv, Noorteseire projektijuht
Poliitikauuringute Keskus Praxis

Lisainfo:
Valentina Batueva, Noorteseire meeskonna liige
Poliitikauuringute Keskus Praxis
Valentina.Batueva@praxis.ee
Telefon: +372 640 8015