Uudised

MTÜ Händikäpp alustas õigusalase projektiga, mis on suunatud puuetega inimestele ja nende lähedastele, kes tunnevad, et on sotsiaalsüsteemiga suhtlemisel jäänud ilma vajalikust abist ning vajaksid tuge kohtu poole pöördumisel.

Inimesi, kes on sotsiaalsüsteemiga suheldes kimpu jäänud, palutakse võtta ühendust Händikäpa juhatuse esimehe Ave Jaaksoniga, kes aitab välja selgitada, kas juhtumiga on tegeletud nii palju, et ainsaks lahenduseks on kohtutee ettevõtmine. Vajadusel saab inimene abi ja nõustamist ka täiendava taotlemise või vaide esitamiseks, sealt edasi võtab töö üle juba advokaat. Kõik kohtuga seotud kulutused tasub inimese eest MTÜ Händikäpp.

Kohtukulusid ei kaeta, kui klient pöördub otse projektis osaleva advokaadibüroo poole mingites muudes küsimustes, kui oli algne kaasus. Kohtuprotsessiga seonduvatest asjaoludest saate tuge projekti nõustajalt.

Eesmärgiks on projekti raames saada lahendused erinevate teenustega seotud juhtumitele. Seetõttu jätab Händikäpp endale õiguse teha sooviavalduste hulgas valik, kui kohtusse minna soovijaid on rohkem.

Võtke ühendust:

Ave Jaakson, MTÜ Händikäpp juhatuse esimees, e-post: ave@handikapp.ee või helistades tel 734 8328, E–N, kell 10:00–18:00.

Loe lisa MTÜ Händikäpp koduleheküljelt