Uudised

Kui olete läbinud töövõime hindamise, saadab töötukassa Teile töövõime hindamise otsuse e-postiga või postiga või saate selle kätte meie maakondlikust osakonnast.

Kui Teie töövõime hinnatakse osaliseks või puuduvaks, hakkate saama töövõimetoetust. Kui esitasite töötukassale töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlused samal ajal, teeme otsuse töövõimetoetuse kohta kümne tööpäeva jooksul pärast töövõime hindamise otsuse tegemist. Seda juhul, kui töövõimetoetuse taotlusel ei ole puudusi – kui on, ning andmeid on vaja täpsustada või täiendada, võtame Teiega ühendust.

Töövõimetoetust hakkate saama jooksva kuu 10. kuupäevaks eelneva kuu eest. Teiega seonduvaid otsuseid näete ka töötukassa iseteenindusportaalis, kuhu sisenemiseks on vaja ID-kaardi või mobiil-IDga sisse logida: iseteenindus.

Kui Teie töövõime on hinnatud osaliseks või puuduvaks, saadame Teile postiga seda tõendava töövõime kaardi, mis kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Veelkord tuletame meelde, et korduvhindamisele tuleb pöörduda ekspertiisiks määratud tähtajal, mis on kuu 5-20 kuupäev.

Vaadake ka töövõimetoetuse taotlemist kirjeldavat animatsiooni, mis käivitub alloleval aknal vajutades: https://youtu.be/L10o0fjokE4