Ligipääsetavuse tööriistad

Kõik võidavad!

Tasapinnalisest kõnniteest, astmeteta sisenemisest, liftist, hästi valgustatud avalikust ruumist ja asutuse ruumidest, kontrastsetelt tähistatud pindadest, liikumisteedest ning mööblist, subtiitritest, lihtsatest ja loogilistest siltidest ning viitadest, saavad kasu kõik inimesed.

Füüsilist ligipääsetavust aitavad tagada:

  • Universaalne ehk kaasav disain
  • Juurdepääsetav füüsiline keskkond (avalik ruum, hooned ja rajatised s.h loodusrajad, pargid, mänguväljakud
  • Määrus nr. 28 väljatoodud nõuete täitmine avalikku teenust/avalikke sündmuseid/juhatuse koosolekuid jms pakkuva hoone puhul
  • Kodulehele "Ligipääsetavuse" alamlehele kirjelduse lisamine (kuidas jõuda hooneni lähimatest ühistranspordipeatustest): a) kirjeldus liikumispuudega inimesele ühistranspordipeatusest ja parklast, vaata näiteid SIIN ja SIIN; b) kirjelduskaart või ka sõnakaart nägemispuudega inimesele ja kirjeldused hoonest, vaata näidet SIIN.

Info ja kommunikatsiooni ligipääsetavust aitavad tagada:

  • WCAG 2.0 nõudeid järgivad ehk rahvusvahelisele ligipääsetavuse standardile vastavad veebikeskkonnad
  • Kirjeldustõlge (vaegnägijatele, pimedatele ja paljudele teistele). Vaegnägijatele ja pimedatele mõeldud kirjeldustõlge annab kirjelduste abil edasi kõike visuaalset, näiteks infot tegevuste, tegelaste, lavaliste või stseenimuutuste aga ka ekraanile ilmunud teksti kohta. Kirjeldustõlke sümbol on inglise keeles Audio Description või lühend AD:

Nägemispuudega inimestele mõeldud kirjeldustõlke ja/või kirjelduskaardi tellimiseks võta ühendust Eesti Pimedate liidu, Kirjeldustõlge OÜ-ga, MTÜ Kakoraga või Ligipääsukesega.

Kui soovid tellida kirjelduskaarti nägijale, et kirjeldada ära teekond parklast hooneni, hoones sees olevate strateegiliste punktideni siis võta ühendust Urban Consultinguga.

  • Kirjutustõlge ja subtiitrid (kuulmislangusega inimestele ja paljudele teistele). CC märk näitab, et tekst kuvatakse lisaks helile ka visuaalselt ehk subtiitrite kujul. Eesmärk on pakkuda täiendavat või tõlgendavat teavet. Kuulmislangusega inimestele mõeldud abivahendi – silmusvõimenduse – olemasolul kasutatakse stiliseeritud kõrva sümbolit, mille juures on suure algustähega T-täht:

Kirjutustõlgi tellimiseks võta ühendust Viipekeeletõlgid OÜ-ga.

  • Viipekeel (viipekeelsetele inimestele ja viipekeele oskajatele). Eesti viipekeel on iseseisva grammatika ja sõnavaraga visuaal-motoorne keel, mida tajutakse silmadega ja väljendatakse kehaga. Eesti viipekeel omab eraldiseisva keele staatust, mis tähendab ka näiteks seda, et näiteks eesti ja vene viipekeel on erinevad keeled.
  • Viipekeeletõlgi tellimiseks võta ühendust Viipekeeletõlgid OÜ-ga või Eesti Viipekeele Seltsiga.
  • Lihtne keel (intellektipuudega, vähese lugemis- või keeleoskusega inimestele, lastele). Tegemist on lihtsustatud keelega, mis on kergesti loetav ja mõistetav, näiteks intellektipuudega inimeste tarvis. Intellektipuudega inimeste jaoks on tähtis, et info oleks lihtsas keeles, et nad saaksid õppida uusi asju, osaleda ühiskonnas, teada oma õigusi ja seista nende eest, teha ise oma valikuid. Inclusion Europe´i väljatöötatud lihtsa keele logo kasutatakse siis, kui lihtsustatud teksti on testinud vähemalt kaks kerge intellektipuudega inimest:

Lihtsa keele tõlgete tellimiseks võta ühendust MTÜ Vaimupuuga.

ÜLES