Ligipääsetavuse juhendid ja tugimaterjalid

Füüsiline keskkond

Ehituslikku keskkonda, kus osutatakse avalikkusele suunatud teenust või mis on asulasisene avalikult kasutatav tee ja avalikkusele ligipääsetav eratee, reguleerib Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus number 28 Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele. Määruse eesmärk on tagada puudega inimeste takistuseta ehitise kasutamine.

Kui vajad abi kontrastsuse, kirja suuruse, stiili, siltide ja viitade kõrguse, juhtteede, inventari värvi lahenduste ja muude keskkonnalahenduste osas nägemispuudega inimestele, siis leiad Eesti Pimedate Liidu projekteerimisjuhendist vajaliku info SIIN.

Looduses asetsevate vaatamisväärsuste, rajatiste jms puhul tutvu Loodusradade ligipääsetavuse kontroll-loendiga. Ligipääsetavate loodusradade loetelu leiad SIIT.

Veebide ligipääsetavuse puhul räägime me juurdepääsetava kasutajakogemuse pakkumisest, kus juurdepääsetavus on eeltingimus kasutajakogemusele. Teisisõnu, luues rakendusi ja veebilehti ligipääsetavatena, saavad puudega inimesed samalaadse kasutajakogemuse puudeta inimestega. Ligipääsetavus on eeltingimus, et midagi kasutajakogemuseks nimetada, kuid tihti ei piisa ainult ligipääsetavusest, et kasutajakogemus hea oleks. On oluline kaasata sihtrühmade esindajaid keskkonna loomisel ja testimisel projekti erinevates faasides.

Selleks, et avaliku sektori veebilehed ja mobiilirakendused oleksid kasutatavad erivajadustega inimestele ja üldiselt mugavad kasutada kõikidele inimestele, on avaliku teabe seadusesse üle võetud Euroopa Liidu direktiiv (EL 2016/2102), mille alusel peavad avaliku sektori veebilehed järgima Euroopa digiligipääsetavuse standardit EN 301 549 (V3.2.1) (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet - Digiligipääsetavuse tagamine). Avaliku sektori digiligipääsetavuse aruannete, ligipääsetavuse teatise ja Euroopa alusdirektiividega saab tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel SIIN.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus “Veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded ning ligipääsetavust kirjeldava teabe avaldamise kord

Suhtlemine

Abimaterjal "Kui suhtled puudega inimesega" SIIN. Puudega inimesega suhtlemisel nähakse sageli inimese erivajadust, aga mitte inimest puude taga. Tõepoolest on mõned puuded lihtsamini märgatavad, samas pea meeles, et kõik erivajadused ei ole alati silmale nähtavad. Puuetega inimestega suhtlemisel tasuks lähtuda põhimõttest, et puudega inimene on täpselt samasugune inimene nagu iga teine – käitu temaga nii nagu sooviksid, et sinuga käitutakse. On mõistetav, et puuetega inimestega suhtlemisel tuntakse teatavat ebakindlust. Selleks, et leevendada hirme ning väärarusaame, oleme siia koondanud olulisemad soovitused, mida puuetega inimeste suhtlemisel arvestada.

Informatsioon

Kommunikatsioon ja sündmuste korraldamine. Kättesaadava informatsiooni suunised (ICT4IAL, Euroopa Liidu programm)

Lihtsa keele juhend: "Informatsioon kõigi jaoks“. Euroopa standardid informatsiooni lihtsalt loetavaks ja mõistetavaks muutmiseks (Inclusion Europe ja Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit)

ÜLES