Uudised

11. ja 12. novembril 2016 toimub Tallinna Ülikoolis loovteraapia konverents „Loovteraapilised lahendused koolis“

Konverentsi fookuses on visuaalkunsti-, muusika- ning tantsu- ja liikumisteraapial põhinevad lahendused koolis, mis avavad kunstide kasutamise potentsiaali hariduses.

Ettekannetes ja töötubades tutvustatakse teoreetilisi lähenemisi ja sekkumisi loomingulise õpikeskkonna loomiseks ning õpimotivatsiooni, vaimse tervise ja sotsiaalsete suhete toetamiseks koolikeskkonnas. Konverentsi teemadering puudutab loovteraapiliste lahenduste lõimimist õppetöösse ning õppijate (sealhulgas erivajadustega õppijate) aga ka õpetajate toetamist koolis.

Vestlusringis arutletakse loovterapeutide rolli ja tööalaste võimaluste üle haridusasutustes.

Praktilistes töötubades on võimalik visuaalkunsti-, muusika-  ning tantsu- ja liikumisteraapia meetodeid ja tehnikaid endal kogeda.

Nüüd programm, registreerimine ja lisainfo konverentsi veebilehel: