Lisainfo puude kaardi kohta

Millist infot leiab siit?

Oleme koondanud siia veebileheküljele info Eestis puuetega inimestele, puudega isiku saatja, töövõimetuspensionär või vähenenud töövõimega isikutele ja nende saatjatele mõeldud soodustustest transpordi, spordi ja kultuurivaldkonnas. Siit leiab osalise ülevaate olemasolevatest soodustustest bussides, rongides, laevades. Samuti teatrites, kinodes, muuseumites, näitustel ja kontsertidel või mõnel muul üritusel pakutavatest soodustustest üle Eesti. Kindlasti soovitame huvipakkuvad soodustused kontrollida veelkord üle teenusepakkuja koduleheküljel. Esmast teavet leiab ka ligipääsetavuse osas, eestkätt ratastoolikasutajatele. Ratastoolis ligipääsetavuse hindamisel on tuginetud teenuse pakkuja koduleheküljel avaldatud infole, ligipääsetavust ei ole kohapeal testitud.

Mis on Euroopa Liidu puudega isiku kaart?

Euroopa Liidu puudega isiku kaart on täna veel arendusjärgus plastik kaart, mis annab tulevikus selle omanikule õiguse saada osa puuetega inimestele tehtavatest soodustustes kultuuri-, turismi- ja spordivaldkonnas. Kaart hakkab toimima sarnaselt puudega isikute parkimiskaartide ja Euroopa ravikindlustuskaartidele, st kõik kaardiga ühinenud Euroopa riigid annavad välja ühtse disainiga kaardi, mida vastastikku tunnustatakse. Teiste riikide puudega inimestele laienevad kaardi ettenäitamisel samad õigused kui oma riigi kodanikele. See võimaldab puuetega inimestele võrdset kohtlemist Euroopa liidu riikides reisimisel. Samuti laienevad ka Eesti kodanikule teiste riikide antavad soodustused.

Kas kaarti on juba kasutusel?

Täna on Euroopa Liit alustanud ettevalmistusi EL ülese puudega isiku kaardi kasutusele võtmiseks. Töögrupis osaleb 17 liikmesriiki, neist 8, sealhulgas Eesti, osaleb pilootprojektis, mis esmalt koondab riigi teabe puuetega inimestele tehtavatest soodustustest oma riigi kultuuri-, turismi- ja transpordivaldkonnas ja mille ülesandeks on välja selgitada EL ülese puudega isiku kaardi kasutuselevõtuks vajalikud eeldused. Riigid, kes on sarnaseid ettevalmistavaid tegevusi ellu viimas, on lisaks Eestile veel Soome, Belgia, Küpros, Itaalia, Malta, Sloveenia, Rumeenia. Sloveenia ja Malta on jõudnud kõige kaugemale ning on kaardi väljastamiseks valmis. Teised riigid on endiselt planeerimisfaasis.

Kuidas ja millal on võimalik kaarti saada?

Pilootprojekt algas 01.02.2016 ja kestab 18 kuud, projekti viib ellu Eesti Puuetega Inimeste Koda Euroopa Komisjoni rahastamisel ja tihedas koostöös sotsiaalministeeriumiga. Kaardi väljaandmise kohta otsust veel pole, seega täna ei ole veel Euroopa puuetega inimeste kaarti Eestis võimalik saada. Millal ja kuidas on võimalik kaarti saada selgub niipea, kui vastavad otsused on vastu võetud.