Uudised

Viimastel aastatel on Eesti noortevaldkonnas pööratud palju tähelepanu erivajadustega ja vähemate võimalustega noortele, et pakkuda neile võrdseid võimalusi osalemiseks. Samas jõuab neist noortest vaid väga väike osa rahvusvahelistesse projektidesse.

Kutsume teid infoseminarile kaasa mõtlema ja panustama, et luua sild noorte ja mitmete rahvusvaheliste võimaluste vahel, mis kõigile noortele avatud. Infoseminarid toimuvad 19.05 (Tallinn) ja 26.05 (Tartu) kell 10.00-16.00.

Milleks rahvusvaheline noorsootöö nii noortele kui organisatsioonidele? Mis on need rahvusvahelised võimalused? Mis on noorte ja organisatsioonide vajadused ning takistused? Kuidas on teie töö seotud Erasmus + võimalusega? Kuidas neid võimalusi enda eesmärkide elluviimiseks kasutada? Kui kaasav on olnud teie organisatsioon seniseid projekte ellu viies?

Infoseminar on alguseks pikaajalisele programmile, mille eesmärk on toetada ja abistada organisatsioone:

  • mis töötavad terviseprobleemidega noortega ja soovivad välja arendada kvaliteetseid rahvusvahelise noorsootöö projekte Erasmus+ programmi raames.
  • mis omavad kogemust rahvusvahelises noorsootöös ja soovivad pakkuda terviseprobleemidega noortele võimalust osaleda kvaliteetsetes Erasmus + programmi projektides.

Sihtgrupp, kellele programmis keskendutakse, on terviseprobleemidega noored:

  • noored, kellel on krooniline või raske haigus
  • noored, kellel on vaimse tervise häire
  • noored, kellel on puudest tingitud erivajadus

Programm, mille infoseminar sisse juhatab, võimaldab süveneda Erasmus + võimalustesse läbi kaasatusprojektide, saada tuge projektide väljatöötamisel, noorte kaasamisel ja partnerluse loomisel, olenevalt just teie organisatsiooni vajadustest, et kutsuda ellu projekte, mis on suunatud terviseprobleemidega noorte kaasamiseks.

Infoseminarile saab registreeruda SIIN. Tähtaeg registreerumiseks on 12.05.2017.

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014-2020, mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas. Noortevaldkonnas toetab programm noorte ja noorsootöötajate õpirännet (sh rahvusvahelist vabatahtlikku tööd), noorsootöö kvaliteedi arendamist ning noortevaldkonna poliitikate kujundamist. Vähemate võimalustega ja erivajadustega noorte kaasamine on Erasmus + programmis oluline prioriteet, mille jaoks on olemas ka eraldi toetus ja ressurss.

Inspiratsiooni ja infot rahvusvahelistest projektidest Erasmus + programmis:

Küsimuste korral kontakteeru: Marit Kannelmäe-Geerts, marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee.