Uudised

Head õpihimulised inimesed!

Kohe-kohe tekib võimalus asuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli, kui täidate soovitud õppekavale sisseastumiseks kehtestatud nõudeid. Kui Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud Teile puude raskusastme ning soovite, et vastuvõtukomisjon kaaluks Teie vastuvõttu väljaspool konkurssi, siis tuleb vastuvõtukomisjonile esitada avaldus sisseastumisperioodi kolme esimese tööpäeva jooksul 27-29.06.2016 käelise või digitaalse allkirjaga, lisades kehtivat puuet tõendava dokumendi.

Täpsemalt saate lugeda: http://www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/23265/vastuvotutingimused-3/lisainfo-14/

TTÜ üliõpilaste vastuvõtueeskirja http://www.ttu.ee/public/s/Sisseastujale/Uldinfo/vastuvotueeskiri_2016.pdf § 3 lõige 5 punkt 1 kohasel:

tingimusel, et kandideerimise üldnõuded on täidetud, võetakse bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppesse kui ka magistriõppesse, vastavalt TTÜ nõukogu poolt moodustatud kohtade arvule, väljaspool konkurssi vastu puudega kandidaate, eelistades paremate sisseastumistulemustega kandideerijaid.

NB! Kui:

  • sisseastuja on lastekodust või turvakodust või
  • sisseastuja on silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud ning tal on TTÜ spordikeskuse soovitus, siis on mõistlik ka eeskirja § 3 lõige 5 üle vaadata!

Kohtumiseni TTÜ pikkades koridorides: https://www.youtube.com/watch?v=FhK0i4kTPAA

Edukat kandideerimist, õpimotiveeritud ja -inspireeritud võimalikud tulevased tipikad!


Sven Kõllamets
erivajadustega üliõpilaste nõustaja
_________________________
Tallinna Tehnikaülikool
Karjäärikeskus
sven.kollamets@ttu.ee

http://www.ttu.ee/career

Kui töötad ja soovid TTÜst tööalast täiendusõpet, külasta Avatud õppe lehte:
http://www.ttu.ee/taiendusoppijale/avatud-ope/avatud-ope-2/ja kasuta ära töötavatele puuetega inimestele võimaldatud täienduskoolitustoetus.
Loe täpsemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: http://sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/