Uudised

Alates 1. oktoobrist liiguvad keskkonna kohanduse valdkonnaga seotud tegevused Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuselt üle Sotsiaalkindlustusametisse.

Sotsiaalkindlustusamet hakkab tegelema keskkonna kohanduse valdkonda puudutavate teemadega ehk kodu- ja töökeskkonna alase nõustamiseteenuse koordineerimise, arendamise, teavitamise ja koolitamisega.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus jääb kuni 2017.aasta lõpuni lõpetama kodukohanduse pilootprojekti, mille käigus pakutakse kohandusi kokku 45-le erivajadusega inimesele. Kodukohanduse põhiprojektiga hakkavad tegelema kohalikud omavalitsused.

Sotsiaalkindlustusametisse sotsiaalteenuste osakonda siirduvad tööle ka 3 valdkonnaga seotud töötajat Astangult.

Muudatuse eesmärk on koondada abivahenditega ja keskkonnakohandusega seotud kompetents ning riigi poolt pakutavad teenused ühte asutusse.

Kohanduste valdkonna kontakt Sotsiaalkindlustusametis alates 2. oktoobrist on: Mariliis Tilk, mariliis.tilk(ät)sotsiaalkindlustusamet.ee, tel: 56358029

Kodukohanduse pilootprojektiga seotud teemadel jääb kontaktisikuks Tanel Mätlik, tanel.mätlik(ät)astangu.ee, 58358418.

Rohkem infot: www.astangu.ee