Uudised

Elus tundub sageli, et teine inimene on ilusam, targem, parem pikem, veatum, ettevõtlikum… Mõne inimese käes kõik justkui õnnestuks, kuid minu käes lähevad paljud asjad lörri. Miks küll?

Kuidas see iganes ka ei kõlaks, algab maailm alati minust endast. Kuidas ma iseend tunnen? Kas ma tahan? Kas ma julgen? Kas ma oskan? Kas ma alustan? Kas ma teen?

Kuidas alustada muutustega ning tööga iseendaga?

MTÜ Pro Civitab korraldab koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga käesoleva aasta veebruarist järgmise aasta augusti lõpuni isiksusearengukoolitusi puuetega inimestele.

Kuigi ükski koolitus pole imevahend, saab osaleja teada, kuidas iseendaga paremini hakkama saada ning kuidas kujundada eneses positiivseid harjumusi.

Koolituspäevadel tegeleme selliste teemadega:

  • mina – kes ma olen
  • minu sisemised jõud
  • mis mind liikuma paneb
  • mina kui tegutseja
  • minu suhe maailmaga
  • minu retsept tulevikuks.

 

Koolitused toimuvad erinevates maakondades – Harjumaal (8 gruppi), Ida-Virumaal (6 gruppi), Tartumaal (6 gruppi), Pärnumaal (4 gruppi), Lääne-Virumaal (3 gruppi), Põlvamaal (3 gruppi), Raplamaal, Jõgevamaal, Võrumaal ja Viljandimaal (igas maakonnas 2 gruppi) ning Läänemaal (1 grupp) ja Hiiumaal (1 grupp), mis aitavad suurendada puuetega inimeste õpimotivatsiooni, osalemist elukestvas õppes ning ühiskonnaelus laiemalt.

Koolitus kestab 45 akadeemilist tundi ning on osaleja jaoks tasuta. Koolitusgrupi keskmine suurus – 10 inimest – on väike ning võimaldab aktiivõppe meetodite kasutamist ning individuaalset lähenemist. Koolitused on vaheldusrikkad, loengud vahelduvad arutelude, rühmatööde ja praktiliste harjutustega.

Koolitusi viivad läbi kogenud psühholoogilised nõustajad ja koolitajad Anneli Salk, Eda Kaljust, Külli Mäe, Urve Tõnisson jpt.

Kaasatud on ka õpinõustaja, kes aitab neid, kel teistega samas tempos õppida keerulisem.

 

Lisainfo:

Anu Viltrop
Projektijuht
MTÜ Pro Civitas
telefon: +372 5665 9118
e-mail: anu.viltrop@gmail.com
http://procivitas.ee/index.php?id=226877

Projekti „Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele“ rahastab Euroopa Sotsiaalfond.