Infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele Kärdlas- 4. aprill

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldasid 4. aprillil kell 12.00- 15.30 infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele. Infopäev toimus Hiiu Maavalitsuses, Leigri väljak 5, Kärdla.

Infopäeval anti ülevaade sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimustest ja korraldusest, millised riiklike toetusi on puudega ja vähenenud töövõimega inimestel taotleda, kuidas toimub abivahendite taotlemise protsess ning millised on kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahju hüvitised. Lisaks oli võimalik osalejatel saada vastused seoses töövõimereformiga tekkinud küsimustele- kuidas toimub töövõime hindamine, millistel tingimustel makstakse töövõimetoetusi ning milliseid teenuseid pakub Töötukassa vähenenud töövõimega inimestele. Infopäeval anti ülevaade, millised on kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele ning kuidas on Hiiumaal elavatel puuetega inimestel võimalik saada tasuta õigusnõustamist.

Sotsiaalkindlustusameti ettekanded:
Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus
Riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele
Abivahendite korraldus
Kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahju hüvitised

Kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

Töövõimereform – töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, teenused vähenenud töövõimega inimestele
Ere Vaidla, Eesti Töötukassa Hiiumaa osakonna juhtumikorraldaja

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

Infopäeva päevakava