Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldavad 4. aprillil kell 12.00- 15.30 infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Infopäev toimub Hiiu Maavalitsuses, Leigri väljak 5, Kärdla.

Päevakava:

12.00- 12.10 Avasõnad
12.10- 13.10 Ülevaade Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse kuuluvatest teemadest (sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus, riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele, abivahendite korraldus, kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahju hüvitised)
Olga Margulis ja Ekaterina Ossipova, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna spetsialistid
Kateriin Sinka, Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakonna abivahendite talituse peaspetsialist
13.10– 13.30 Kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

13.30- 14.00 Kohvipaus 

14.00– 15.00 Töövõimereform – töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, teenused vähenenud töövõimega inimestele
Ere Vaidla, Eesti Töötukassa Hiiumaa osakonna juhtumikorraldaja
15.00– 15.15 Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist
15.15- 15.30 Päeva kokkuvõte