Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Tartu Puuetega Inimeste Kojaga korraldavad 12. aprill 2017 kell 11.00- 14.30 infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Infopäev toimub Tartu Puuetega Inimeste Kojas, Rahu 8.

Päevakava:

11.00- 11.10 Avasõnad

11.10- 11.45 Ülevaade Riigikontrolli auditist „Riigi tegevus töövõimereformi ettevalmistamisel“
Triin Jõeleht, Riigikontrolli tulemusauditi osakonna audiitor

11.45- 12.30 Tartu linna teenused ja toetused puuetega inimestele
Maarika Kurrikoff, Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse juhataja
Raili Metsalu, Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse peaspetsialist

12.30- 13.00 Kohvipaus

13.00- 14.00 Ülevaade Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse kuuluvatest teemadest (sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus, riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele, abivahendite korraldus)
Lilia Kadak, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna spetsialist
Sigrid Laan, Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakonna abivahendite talituse peaspetsialist

14.00- 14.15 Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

14.15- 14.30 Päeva kokkuvõte