Uudised

Harvikhaiguste VII ümarlaua päevakava:

 • 10:45 Saabumine, tervituskohv
 • 11:00 Avasõnad:
  Riigkogu Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.
 • 11:10 Eesti Agrenska Fondi ja harvikhaiguste arengukava koostajate tutvustus SA Eesti Agrenska Fond juhatuse esimees prof Tiina Talvik
 • 11:15 Eesti Puuetega Inimeste Koja roll harvikhaiguste valdkonna arendamises – EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht

 • 11:20 Haruldane haigus ja sellega seonduvad probleemid – SA Eesti Agrenksa Fond nõukogu liige, Tartu Ülikooli dotsent Tiia Reimand
  Küsimused-vastused
 • 11:45 Eesti Agrenska Fondi Tammistu perekeskus „haruldaste haiguste jaoks loodu“ SA Eesti Agrenska Fond juhatuse liige Tiina Stelmach
  Küsimused-vastused
 • Mis saab edasi – Arutelu võimaluste ja tänaste kitsaskohtade üle
 • Riigikogu sotsiaalkomisjoni vaade, Sotsiaalministeerumi seisukoht, Haigekassa seisukoht
 • Harvihaiguste arengukava jõustamise võimalustest – Heli Paluste, Tervishoiuvõrgu juht, Sotsiaalministeerium
  Mittemeditsiinilise info levitamine – teadlikkuse tõstmine
  Arengukava rakendamine
  Konkreetsete sammude astumine rakendamisesuunas
  Koostöö EL-i tasandil ja teiste liikmesriikidega
 • Kokkuvõtted

 

Ürituse orienteeruv lõpp kl. 13:30

Ümarlaud on kutsetega

Harvikhaiguste arengukava:

https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2014/05/HARVIKHAIGUSTE-ARENGUKAVA.pdf