2018

Nõukogu 03.01.2018 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1.1.2 Maakondade toetuste kujunemine (parandatud nõukogu 03.01.2018 otsusega protokoll nr 01)
Lisa 3.1 EPIK liikmesorganisatsioonide 2018.a toetused (parandatud nõukogu 03.01.2018 otsusega protokoll nr 01)

Nõukogu 26.03.2018 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 EPIFond_majandusaastaAruanne-2017
Lisa-1.1 audiitori_otsus_90000145_2017
Lisa 2 EPIF_põhikiri
Lisa 3 Sihtkapitali Kaasav Areng reglement