2017

Nõukogu 27.03.2017 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 majandusaasta 2016 auditeeritud aruanne ja audiitori otsus

Nõukogu 02.08.2017 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 25.10.2017 protokoll nr 3 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

Nõukogu 24.11.2017 protokoll nr 4 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 Veebilehtede toetused

Nõukogu 15.12.2017 protokoll nr 5 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 hindamise kriteeriumid
Lisa 2 Riigi lisaeelarvest antud toetusest investeeringuteks ja soetusteks

Nõukogu 28.12.2017 protokoll nr 6 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted
Lisa 2 Fondi 2018 aasta eesmärgid
Lisa 3 Fondi eelarve 2018

Lisa 3.1 EPIK liikmesorganisatsioonide 2018.a toetused (parandatud nõukogu 03.01.2018 otsusega protokoll nr 01)
Lisa 1.1.1 Liitude toetuste kujunemine
Lisa 1.1.2 Maakondade toetuste kujunemine (parandatud nõukogu 03.01.2018 otsusega protokoll nr 01)