2016

Nõukogu 08.03.2016 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 majandusaasta 2015 auditeeritud aruanne ja audiitori otsus

Nõukogu 21.09.2016 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 18.10.2016 protokoll nr 3 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 10.11.2016 virtuaalkoosoleku protokoll nr 4 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 saadetud 2017 projektiideed
Lisa 2 HMN toetuse jaotamise põhimõtted 2017

Nõukogu 06.12.2016 virtuaalkoosoleku protokoll nr 5 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 veebilehtede toetus 2016

Nõukogu 27.12.2016 virtuaalkoosoleku protokoll nr 6 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 toetuse kasutamise põhimõtted
Lisa 1.1.1  Liitude toetuse arvutamise algoritm
Lisa 1.1.2  Maakondade toetuse arvutamise algoritm
Lisa 2  SA EPI Fondi 2017 majandusaasta eesmärgid
Lisa 3 SA EPI Fondi eelarve 2017
Lisa 3.1 Organisatsioonide toetused 2017