2015

Nõukogu 09.03.2015 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 24.03.2015 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1

Nõukogu 04.05.2015 protokoll nr 3
Lisa 1 EPIFkonkursi tingimused 04.05.2015
Lisa 2 Hindamise kriteeriumid 04.05.2015
Lisa 3 Hindamise kord 04.05.2015
Lisa 4 taotlusvorm 04.05.2015
Lisa 4 taotlusvormi täitmiseks juhend 04.05.2015
Lisa 5 Eelarve vorm 04.05.2015

Nõukogu 01.06.2015 protokoll nr 4
Lisa 1 Laekunud ja toetuse saanud projektide koond

Nõukogu 26.10.2015 protokoll nr 5
Lisa 1 Veebilehtede hindamise tabel

Nõukogu 14.12.2015 protokoll nr 6 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 EPIKoja liikmesorganisatsiooni veebilehtede toetus

Nõukogu 29.12.2015 protokoll nr 7 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 toetuse kasutamise põhimõtted
Lisa 2 SA EPI Fondi 2016 majandusaasta eesmärgid
Lisa 3 SA EPI Fondi eelarve 2016
Lisa 3.1 Organisatsioonide 2016.a toetus
Lisa 3.1.1 Liitude toetuse arvutamise algoritm
Lisa 3.1.2 Maakondade toetuse arvutamise algoritm