2014

Nõukogu 26.02.2014 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 31.03.2014 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1 SAEPIF vastus Riigikontrolli aruandele

Lisa 2 Fondist HMN toetuse kasutamise aruande vorm 2014

Nõukogu 06.05.2014 protokoll nr 3 (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1 SAEPIF põhikirja uus redaktsioon

Nõukogu 13.06.2014 protokoll nr 4 (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1 SAEPIF tegevused aastatel 1994-2014

Nõukogu 20.10.2014 protokoll nr 5 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 12.12.2014 protokoll nr 6 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa Veebide hindamisetabel 2014

Nõukogu 30.12.2014 protokoll nr 7 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 Toetuse  arvutamise põhimõtted
Lisa 2 SAEPIFond eesmärgid 2015
Lisa 3 SAEPIFond eelarve 2015
Lisa 3.1 organisatsioonide toetused 2015
Lisa 3.1.1 Liitude 2015.a toetuste arvutus
Lisa 3.1.2 Maakondade 2015.a toetuste arvutus