2013

Lisa-1_2014_Rahastamisep6him6ttedProtestikiri HMN´le ja SoM´le – 27.12.2012

Nõukogu 08.01.2013 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)

Protestikiri HMN´le ja SoM´le – 8. 01. 2013

Nõukogu 15.01.2013 protokoll nr 2  (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1 SA EPI Fondi 2013 majandusaasta eesmärgid
Lisa 2 SA EPI Fondi 2013 aasta eelarve
Lisa 3 SA EPI Fondile HMN eraldatud 2013.a. toetuse vahendamine EPI Kojale ja liikmesorg.-le

Nõukogu 11.03.2013 protokoll nr 3  (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 SA EPI Fond 2012 majandusaasta auditeeritud aruanne
Lisa 2 Audiitori otsus

Nõukogu 12.04.2013 protokoll nr 4  (allkirjastatud digitaalselt)
Projektikonkurss EPI Koja ja tema liikmesorganisatsioonidele materjalid:
Lisa 1 Taotluse vorm
Lisa 2 Taotluse eelarve vorm
Taotlusvormi täitmise juhend
Konkursi tingimused
Taotluste hindamise kord
Taotluste hindamise kriteeriumid
Eraldise vahearuande vorm
Eraldise koondaruande vorm

Nõukogu 21.05.2013 protokoll nr 5  (allkirjastatud digitaalselt) NB! Lisataotlusvooru projektide esitamise tähtaeg k.a. 10.juuni
Lisa 1 Projekti „Puudega inimese tegevus‐ ja osalusvõime arendamine” projektikonkursil tähtajaks 06.05.2013 laekunud taotluste toetamise OTSUSED
Täiendatud konkursi tingimused
Täiendatud taotluste hindamise kord
Täiendatud taotluste hindamise kriteeriumid

Nõukogu 18.06.2013 protokoll nr 6  (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 Projekti „Puudega inimese tegevus‐ ja osalusvõime arendamine” projektikonkursil laekunud tähtajaks 10.06.2013 taotluste toetamise OTSUSED

Nõukogu 19.08.2013 protokoll nr 7  (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 Taotlus_EPIKoda_12.08.2013

Nõukogu 11.11.2013 protokoll nr 8  (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 Riigikontrolli kiri
Lisa 2 Fondi vastuskiri Riigikontrollile

Nõukogu 21.11.2013 protokoll nr 9  (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 SA EPI Fondi poolt aastaks 2014 EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted

Nõukogu 30.12.2013 protokoll nr 10  (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 Täpsustatud SA EPI Fondi poolt aastaks 2014 EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted
Lisa 2. SA EPI Fondi 2014 majandusaasta eesmärgid
Lisa 3. SA EPI Fondi 2014 eelarve
Lisa 3.1. Organisatsioonide 2014 toetus