2012

Nõukogu 29.03.2012 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1 Registrile esitatud aruanne

Lisa 1.a Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Lisa 2 Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardiga seonduvate probleemide koond ja ettepanekud Sotsiaalministeeriumile

Nõukogu 12.06.2012 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 3 Ümarlaudade protokoll

Lisa 4 Komponentide 3 ja 4 gruppide piirid

Lisa 5 Liitude toetuse võrdlustabel

Lisa 6 Maakondade toetuse võrdlustabel

Nõukogu 02.11.2012 protokoll nr 3 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 24.11.2012 protokoll nr 4 (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1 (veebilehtede toetus)