Fondi nõukogu

Nõukogu esimees

Toomas Sepp, Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidu juhatuse esimees, elukoht Tallinn, tel. 640 41 18; E-mail t.sepp@tallinnlv.ee

Liikmed:

Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees, elukoht Tallinn, tel. 661 6629; E-mail monika.haukanomm@epikoda.ee

Raimo Saadi, Sotsiaalministeeriumi Hoolekandeosakonna, riigimeetmete juht ,  tel. 6269224; E-mail  Raimo.Saadi@sm.ee

Arne Kailas , Sotsiaalministeerium,  E-mail Arne.Kailas@sm.ee

Siiri Tõniste, Rahandusministeeriumi  kindlustuspoliitika  osakonna juhataja, elukoht Tallinn, tel. 611 3487; E-mail Siiri.Toniste@fin.ee

Silver Drenkhan, Eesti Tööandjate Keskliidu andmebaaside spetsialist, elukoht Alatskivi, tel. 5522543; E-mail silver@employers.ee