Fondi juhatus

Eesti Puuetega Inimeste Fond asutamisel võeti EPIF Nõukogu 26.mai 1994.a.istungi otsusega tegevdirektoriks 0,5 koormusega Genadi Vaher. Alates 22.september 1994.a. nõukogu otsuse alusel töötab Vaher täiskoormusega.

EPI Fondi ümberkujundamisel sihtasutuseks, määrati 4.veebruar 1997.a. VV korraldusega nr.117-k juhatajaks Genadi Vaher (elukoht Tallinn), kelle volitusi Fondi Nõukogu koosoleku otsusega pikendati kuni 14.01.2018.

Fondi Nõukogu 15.12.2017 protokoll nr 5 otsusega täidab juhataja kohustusi Eero Kiipli (elukoht Tallinn).