Uudised

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit (EVPIT) ootab  videolõike intellektipuudega inimeste elust üle Eesti.  Videolõike kogutakse seoses üle Euroopalise kampaaniaga “30 aastat Inclusion Europe tegevust”. Oodatakse kuni 30 sekundilisi videosid perede ja inimeste igapäevaelust (töö, kool, kodu, huvitegevus jms). Eesti ja teiste riikide lõikudest luuakse üle Euroopaline suur video ja kui laekub piisavalt materjali pannakse kokku ka Eesti enda oma. 

Palun saata videolõigud e-postile – evpit @vaimukad.eeTähtaeg on 1. oktoober.

Loe rohkem Inclusion Europe tegevuse ja kampaania kohta.