EPIKoja liikmete info- ja koolituspäev – 30.05.2018

30. mail toimus EPIKoja liikmetele suunatud info- ja koolituspäev. Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna juhataja ja õiguskantsleri nõunik Kärt Muller koolitas liikmeid teemadel: “ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (PIK), konventsioonile tuginemisest nii riigisiseselt kui ka –väliselt” ja “Puuetega inimeste õigused KOV sotsiaalteenuste kontekstis”. Samuti rääkisime Mihkel Tõkke, variraporti projektijuhi ja Tallinna puuetega inimeste koja tegevjuhi ning Meelis Joost, EPIKoja peaspetsialisti eestvedamisel ÜRO PIK-i variraporti ÜRO-le esitamise ja kaitsmise protsessist.  Lisaks jagas EPIKoja nõustaja Kristi Rekand töövõime hindamise ja puude tuvastamisega seonduvaid praktilisi nõuandeid. Päeva lõpus toimus kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsarega, kellega arutati võimalusi ja väljakutseid puuetega inimeste ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel tööturule.

Koolitus- ja infopäeva materjalid:

Info- ja koolituspäeva päevakava

Ettekannete slaidid