Uudised

Tööaasta 2017 kujunes Eesti Puuetega Inimeste Kojale erakordselt intensiivseks ja tõhusaks. 2017. aastal suutsime varasemast enam tegelda proaktiivse huvikaitsega. See tähendab, et lisaks õigusruumi muudatustele reageerimisele viisime ennetavad sotsiaal- ja haridusvaldkonna poliitikasoovitused nii sotsiaalkaitseministri kui haridus- ja teadusministrini.  Tõstatasime teravalt terviseandmete puudulikkuse probleemi E-Tervises ning abivahendite kättesaadavuse puudulikkust haiglaravilt kodusele ravile siirdujatele. Survestasime konstruktiivse parterina Võrdse kohtlemise seaduse muutmise protsessi. Huvikaitseaasta tõhusus väljendub ka arvudes –  43 koostatud arvamust-ettepanekut seadusandluse muutmise ja strateegilise poliitikakujunduse suunal, 32 ülesastumist meedias, esindatus 30 regulaarses töörühmas ja 114 koosolekul, 13 ettekannet koostööpartnerite sündmustel ning 70 erinevat koostöökohtumist.

Eesti Euroopa Liidu eesistumine lisas kordades enam rahvusvahelist suhtlemist. Korraldasime 06-07. oktoobril Narvas ja Tallinnas EPIKoja ajaloo rahvusvahelisima sündmuse, eesistumise ametlikku kalendrisse kuulunud, KÜSK ja Riigikantselei poolt rahastatud rahvusvahelise konverentsi „Euroopa ligipääsetavuse direktiiv – muudame ligipääsetavuse reaalsuseks“ 200 osavõtjaga. Võõrustasime Tallinnas Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) tegevkorralduskomitee koosolekuid ning juhatuse koosolekut kokku üle 80 väliskülalisega.

Euroopa Komisjoni Euroopa Puude Kaardi projekti toel koostasime ja avaldasime puudega inimestele kultuuri- vaba aja ja transpordi valdkonnas suunatud soodustuste veebikeskkonna, mis on esimene omataoline Eestis. www.epikoda.ee/soodustused

Käivitasime kaks uut nõustamisteenust. Kevadel alustasime Justiitsministeeriumi toel tasuta üle-Eestilise puudega inimeste õigusnõustamise teenusega koostöös SA Õigusteenuste Bürooga, suvel lisandus töövõime hindamise ja puude tuvastamise nõustamisteenus EPIKojas Sotsiaalministeeriumi toel. Avasime ühe uue infokanali, EPIKoja e-uudiskirja, kuid hoidsime sisukalt töös ka varamaid – paberajakirja „Sinuga“ ning Facebook kodulehekülge.

Käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ väljaandmine osutus mitmes mõttes edukaks. Raamat on saanud nii suure meediahuvi kui puudega laste perede ülivõrdes tagasiside objektiks. Esmatiraažist jätkus vaid paariks nädalaks, kordustrüki ja venekeelse trüki väljaandmise toetamiseks korraldati EPIKoja ajaloos edukaim eraannetuste kogumise kampaania. 2017. aasta lõpuks on eestikeelset käsiraamatut trükitud 6000 ja venekeelset 4000 eksemplari. Käsiraamatu tasuta levitamist aitab korraldada Apollo raamatupoodide kett, mis on EPIKoja jaoks esmakordne nii suures mahus koostöö erasektori ettevõttega.  

2017. aasta oli EPIKojale edukas ka eelarve poolest. Suutsime erakordselt ulatuslikult kaasrahastada EPIKoja peamise rahastaja, Hasartmaksumängu Nõukogu poolt toetatud tegevusi – EPIKoja 2017. aasta kogueelarvest moodustasid HMN vahendid 45% ja täiendavad vahendid 55%.

Lühikokkuvõte EPIKoja tegevusprogrammi aruandest