Uudised

Veebruari alguses kinnitas EPIKoda oma soovi osaleda Connected Health klastri tegevustes ja arenduses assotsieerunud liikmena. Klastri missiooniks on Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

  1. Klastri globaalse nähtavuse ja klastri ettevõtete rahvusvahelise müügi suurendamine läbi koordineeritud ühisarendus-, turundus- ja müügitegevuste;
  2. Skaleeritavate väärtuspõhiste toodete, teenuste tekkimisele metoodiline kaasaaitamine läbi arendajate ning vajaduspartnerite kokkuviimise ning vajalike testkeskkondade, IT infrastruktuuri  initsieerimise;
  3. Tervise valdkonna arendamine Eestis läbi erinevate osapoolte sünergia loomise.

EPIKoda liitus klastriga, et tuua tervise valdkonna toodete väljaarendamisel paremini kuuldavale patsientide häält ning seista patsientide õigsuste ja huvide eest.

Loe rohkem Connected Health klastri tegemistest