Uudised

9. aprillil eelkaitseb Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) ÜRO-s ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit, mis toimub videosilla vahendusel Tallinnast, TalTechi ruumidest. Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide jaoks on tegemist ajaloos esmakordse võimalusega selgitada eesti puuetega inimeste olukorda Genfis kogunevale ÜRO Puuetega inimeste õiguste komiteele, kes kaitsmise järgselt koostab komitee Eesti riigile soovitused  puuetega inimeste olukorra parandamiseks.

Eesti puuetega inimestele olukorda selgitavad komiteele:

  • Anneli Habicht, EPIKoja tegevjuht
  • Monica Lõvi, Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige
  • Jakob Rosin, Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees ja EPIKoja juhatuse liige
  • Tiit Papp, Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees
  • Kristi Rekand, EPIKoja nõustaja
  • Toomas Mihkelson, EPIKoja juhatuse liige ja Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

Genfis kohapeal osaleb sessioonil Juta Saarevet, Õiguskantsleri puuetega inimeste õiguste valdkonna juht, kes avab Õiguskantsleri kui alates 1. jaanuarist 2019 konventsiooni järelevalvet teostava institutsiooni vaadet konventsiooni täitmisele Eestis.

13.02.2019. ÜRO-le esitatud, aastatel 2016-2019 koostatud variraporti  eesmärk on juhtida tähelepanu puudustele rahvusvahelise konventsiooni täitmisel. Variraport lähtub praktilisest tegelikkusele Eesti puuetega inimeste elus ning toetub teadus- ja tõenduspõhistele allikatele, puudeorganisatsioonide eestvedajate intervjuudele ja ekspertarvamustele.  Raport analüüsib puuetega inimeste õiguste kaitset sotsiaal-, tervishoiu-, rehabilitatsiooni-, hariduse-, töö-, juurdepääsetavuse, teovõime piiramise ja kogukonda kaasamise valdkonnas.