Uudised

PRESSITEADE

18.01.2017

Eesti Puuetega Inimeste Kojale kingitakse koolitus

Äripäeva Akadeemia tähistab oma 10. aastapäeva kinkides 18. jaanuaril Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide võtmeisikutele avaliku esinemise teemalise koolituse.

Äripäeva Akadeemia juht Külli Duubas: „Tahtsime oma 10. juubelit eriliselt tähistada ja sel puhul kellelegi rõõmu valmistada. Arvame, et Puuetega Inimeste Koda on just see organisatsioon, keda meie koolitus võiks rõõmustada. Professor Tõnu Lehtsaare koolitused on väga hea tagasisidega ja usun, et see on rikastav kogemus mõlemale poolele.”

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht: „Äripäeva Akadeemia tipptasemel koolitus on suurepärane näide äri- ja mittetulundussektori väärikast koostööst, kus ulatatakse õng, mitte kala. Avaliku esinemise oskus on meile väärt tööriist, sest huvikaitsetöös on selge sõnumi edastamine määrav. Oleme tänulikud ja pakume omalt poolt Äripäeva Akadeemiale nõu ja tuge koolituste kohandamisel erivajadustega õppijatele.”

Avaliku esinemise koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja praktilised töövõtted edukaks avalikuks esinemiseks- nii konverentsil, koosolekul, infopäeval kui ka meedia vahendusel.

Koolituse viib läbi Tõnu Lehtsaar, kes on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal on Tõnu Lehtsaar parim koolitaja 2011 aastal.

Koolitusel osalejaid toitlustab Akadeemia koostööpartner Tervise Catering.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. Koja eesmärk on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. Koda ühendab 48 puuetega inimeste ja krooniliste haigete organisatsiooni.

Lisainfo:
Anneli Habicht
Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht
Tel: 5688 0320
www.epikoda.ee