Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.  EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

EPIKotta kuulub 48 liikmesorganisatsiooni kokku üle 22 000 liikmega.

Alustame Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ ning toetuse andmise tingimuste „Töövõime süsteemi toetavad tegevused“ toel nõustamisteenuse pakkumist töövõime hindamise ja puude tuvastamise menetluse küsimustes ja vaiete teemal hindamist taotlevatele isikutele ning nende esindajatele.

Soovime leida oma meeskonda 

NÕUSTAJAT

Peamised tööülesanded

 • Pöördujatele nende õiguste ja kohustuste, hindamisprotsessi eesmärkide ja toimingute selgitamine
 • Taotluse ankeedi täitmise ja vaide koostamise juhendamine
 • Hindamisotsuse ja vaide otsuse selgitamine
 • Kohtusse pöördumise toimingute selgitamine

Ootused edukale kandidaadile

 • Väga head teadmised töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise menetlusest
 • Väga hea nõustamisoskus ja pingetaluvus
 • Kõrgharidus soovitatavalt õigus- või sotsiaalvaldkonnas
 • Väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti keeles
 • Hea suuline eneseväljendusoskus vene keeles
 • Töökogemus puuetega inimeste ja/või krooniliste haigete valdkonnas
 • Hea kontoritarkvara kasutamise ja infootsingute oskus
 • Oskus nii individuaalseks kui meeskonnatööks

Nõustajat ootab

 • Arendav töö väikeses, professionaalses ja toetavas meeskonnas
 • Võimalus mõjutada puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteeti positiivselt
 • Ligipääsetavad töötingimused väga heas asukohas

Muu oluline info

 • Tööle asumise aeg 01.08.2017
 • Täistööaeg, tähtajaline tööleping kuni 31.12.2020
 • Töökoht Toompuiestee 10, Tallinn. Nõustamine toimub nii kohapeal, telefoni teel kui elektrooniliselt (e-post, Skype)

Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri (kuni 1 lk) e-postil: anneli.habicht@epikoda.ee hiljemalt 08.06.17

Lisainfo: Anneli Habicht, tel. 5688 0320, e-post: anneli.habicht@epikoda.ee