Uudised

Eesti Vabariik tähistas 20. novembril ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 25. aastapäeva. Konventsioon on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel riiklikuks ja rahvusvaheliseks lähtedokumendiks.

22. novembril toimus Tallinna Lauluväljakul MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverents „Kuidas elad Eestimaa laps? Eile, täna, homme“, kus vaadati lapse õiguste arengule ajas tagasi, võrreldi lapse olukorda Eestis laste olukorraga mujal maailmas ja kiigati visiooni tulevikust. Esitleti visuaalset lapse õiguste ajatelge.

Siin kohal vaatab tehtule ja laste õiguste kaitsele ajas tagasi ka Eesti Puuetega Inimeste Koda

Lapseõiguste ajatelg word
Lapseõiguste ajatelg-pdf