Uudised

Täna, 18. mail, ülemaailmsel ligipääsetavuse teadlikkuse päeval juhivad Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Ligipääsetavuse Foorum tähelepanu ligipääsetava keskkonna olulisusele.

„Ligipääsetavuse puhul on tegemist tervikliku mõistega, mis hõlmab kogu elu- ja infokeskkonda. See  tähendab, et lisaks füüsilise keskkonna ligipääsetavusele peaks ka info, kaubad, teenused, kultuur ja hobivõimalused olema kujundatud arvestades kõigi inimeste eripärasid,“ selgitab Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht. „Elukeskkonda ning teenuseid disainides osatakse üha paremini arvestada ka puuetega inimeste vajadustega, kuid süsteemne lähenemine teemale puudub ning  ideaalist on olukord veel väga kaugel, “ on Habicht murelik.

Ligipääsetavuse foorumi esindaja Sülvi Sarapuu tõdeb: „Juhime ka tähelepanu, et juulis 2015 hakkas kehtima küll uus Ehitusseadusseadustik, kuid tänaseni koostatakse selle juurde kuuluvat määrust, mis sätestab puuetega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele.  Selline olukord ei edenda kuidagi ligipääsetavust,“ toob ta välja olulise kitsaskoha.

Ligipääsetavuse foorumi juhatuse liige Jüri Järve leiab, et ligipääsetavus peab kuuluma kõigile,  tegemist on kokkuleppe, mitte arvamusega. Ühtlasi tunnustab Järve Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevat  Ligipääsetavuse nõukogu, mille algatajaks Ligipääsetavuse foorum kahe aasta eest oli. Ligipääsetavuse nõukogu koondab ministeeriumite, riigiasutuste, puuetega inimeste organisatsioonide esindajaid edendamaks ligipääsetavust üle Eesti.

Habicht lisab: „Eesti Puuetega Inimeste Koda on võtnud ligipääsetavuse käesoleval aastal erilise luubi alla. Korraldame Eesti EL eesistumise raames 6.7.oktoobril Narvas ja Tallinnas rahvusvahelise konverentsi Euroopa ligipääsetavuse direktiivi teemal.“

Järve täiendab: „Ligipääsetavuse foorum näeb tulevikus ligipääsetavuse teadlikkuse päeva tähistamist iga-aastase ligipääsetavuse konverentsi korraldamise läbi.“

Rahvusvahelise ligipääsetavuse päeva info – www.globalaccessibilityawarenessday.org