Uudised

ELIL kutsub arutelule „Isikliku abistajaga iseseisev elu – unistus või reaalsus“

Aeg: 09.06.2017 kell 9.00-13.00

Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, Tallinn

Registreerimine: kuni 07.06.2017 SIIN

Lisainfo: Ülle Valvar, tel 5060778

Suure füüsilise abivajadusega inimestel on vajalik iseseisvaks eluks, st igapäevaselt õpingutes, tööl või muul viisil ühiskonna elust osavõtmiseks isikliku abistaja teenust.

Vastavalt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklile 15 tunnistab Eesti riik kõigi puudega inimeste võrdset õigust elada kogukonnas ja omada teistega võrdseid valikuid, tagades vajadusel isikliku abistaja.

Sotsiaalhoolekande seadus § 28 kohustab kohalikku omavalitsust korraldama nimetatud teenust mahus, mis vastab puudega inimeste hinnatud vajadustele.

Riigikontrolli hinnangul mitmed omavalitsused ei suuda osutada teenust vajalikus mahus. Töövõime reformi käigus suureneb isikluku abistaja teenuse vajajate hulk keskmiselt 60%.

Lisaks on sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud kohalikele omavalitsustele miinimumnõuded teenustele. Need käsitlevad ka isikliku abistaja teenuse osutamist.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit kutsub teid arutelule teemal

Isikliku abistajaga iseseisev elu – unistus või reaalsus“

Päevakava:

09.00-09.10 Arutelu avamine, Ülle Valvar

09.10-09.25 Mida tähendab elu isikliku abistajata teenus? Jüri Lehtmets

09.25-09.40 18 aastat elu isikliku abistajaga, Margit Rosental-Tustit

09.40-10.00 Isiklik abistaja – teenuse kasutamine Tallinnas halduskohtu abiga, Sven Kõllamets

10.00-10.20 Isikliku abistaja teenus – Tartu linna parim viis teenuse pakkumiseks

10.20-10.40 Sotsiaalministeeriumi nägemus isikliku abistaja teenuse pakkumisest üle Eesti

10.40-12.45 Arutelu, ettepanekud, probleemid ja nende lahendamine

Ettekandjate nimed täpsustuvad ja võivad muutuda.

Arutelule on oodatud kõik osapooled – teenuse vajajad, teenuse osutajad, teenuse tagajad, teenuse reguleerijad jne.

Arutelu eesmärk on ühiselt koos koguda mõtteid ja leida lahendused, kuidas tagada isikliku abistaja teenuse osutamine Eestis parimal viisil.

Lisainfo:

Ülle Valvar, ELIL juhatuse liige

5060778